Sökning: "European Legislation"

Visar resultat 1 - 5 av 994 uppsatser innehållade orden European Legislation.

 1. 1. Working Hours for First Responders - A comparative analysis of the implementation of Directive 2003/88/EC in Sweden and Denmark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Agnes Enterman; Emmy Elfvelin; [2024]
  Nyckelord :Labour law; Working Time Directive 2003 88 EC; rest periods; on-call; stand-by; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay delves into the implementation of EU Directive 2003/88/EC on working time in Sweden and Denmark, with a specific focus on rest periods for firefighters and ambulance personnel. Analysing both national legislation and collective agreements due to the robust labour market system in both countries, the essay seeks to comprehend Sweden's response to criticism from the European Commission in 2023 and proposes strategies for improvement. LÄS MER

 2. 2. Screening of Foreign Direct Investments in Sweden : And its compatibility with European Union law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maja Kristiansson-Gran; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : On December 1, 2023, the new Swedish Act on Screening of Foreign Direct investments entered into force. The Act aligns with similar legislation in multiple Member States of the European Union. The European Commission advocates for the extensive use of screening mechanisms within the Union, towards both third countries and other Member States. LÄS MER

 3. 3. Gender Discrimination Law Within the European Union and its Application in One of its Member States Sweden: a comparative case study.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Mathias Olsson; [2024]
  Nyckelord :gender; gender discrimination; EU law; gender discrimination law;

  Sammanfattning : In the thesis the aim was to compare the EU legal system with the Swedish national legal system with specific focus on gender discrimination law. Findings showed Sweden applied discrimination law in accordance with EU directives but went further than what the Gender Recast Directive, and the EU law itself, required of it. LÄS MER

 4. 4. Gårdsförsäljning i Sverige - En undersökning av gårdsförsäljning i förhållande till EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Leia Terzin Incegül; [2024]
  Nyckelord :Retail monopoly; Free movement of goods; On-fram sales; Alcohol monopoly; Systembolaget; Detaljhandelsmonopol; Fri rörlighet för varor; Gårdsförsäljning; Alkoholmonopol.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska bli en verklighet i Sverige är något som många vill se. För att gårdsförsäljningen ska kunna existera vid sidan om det svenska alkoholmonopolet krävs att den är förenlig med rådande EU-rätt. LÄS MER

 5. 5. Vinst och hållbarhet i bolagsstyrningen - Förhållandet mellan bolagsledningens handlingsutrymme att agera hållbart och det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Louise Edelstam; [2024]
  Nyckelord :vinstsyftet; bolagsstyrning; CSR; hållbart företagande; hållbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste årens intensifierande globalisering och växande klimatkris har lett till en allt hetare diskussion om företagens påverkan på klimatet, vilket har resulterat i att företagen i dagens samhälle förväntas och är skyldiga att ta ett större ansvar för att bedriva långsiktigt hållbara verksamheter utifrån exempelvis CSR eller ESG. Trots detta utgör vinstsyftet i 3 kap. LÄS MER