Sökning: "Bauman"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade ordet Bauman.

 1. 1. Från hederlig till ockrare. En studie av allosemitism i svensk press, 1810-1840

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jens Carlesson Magalhaes; [2020-02-19]
  Nyckelord :allosemitism; allosemitic discourse; antisemitism; philosemitism; the conceptual Jew ; jewish history in Sweden; swedish-jewish history; emancipation; pogrom;

  Sammanfattning : This thesis examines, via a method of discourse analysis, the allosemitic discourse and the conceptual ‘Jew’ in the Swedish press during hree separate five-year periods: 1813–1817, 1824–1828, and 1836–1840. The study focuses on the press from three Swedish cities where Jews could settle according to Judereglementet (the ‘Jew regulation’) from 1782: Göteborg, Norrköping and Stockholm. LÄS MER

 2. 2. "Dom kallar oss giggare". En studie av de nya daglönarna i flexibilitetens tjänst.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Astrid Bäckström; [2020]
  Nyckelord :flexibility; gig economy; labour; bodies; technology; precarious; work.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The following paper aims to examine and discuss the gig-economy and the workers that I call “giggare” from a cultural analysis-perspective. In this essay I hope to answer these three questions: In what way does labour operate in a material and technological aspect? How does flexibility shape the work and the worker? And how is the body of the worker visible in the labour? The study is based on the ethnographic material I collected during my fieldwork in Skåne in October of 2019. LÄS MER

 3. 3. En verksamhet i den psykologiska och politiska ödeläggelsens landskap : En kritisk diskursanalys av biblioterapi i dags- och månadspress

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anton Forslund; Johanna Gutafsson-Ahlzén; [2020]
  Nyckelord :Diskurs; biblioterapi; senmodernitet; bibliotek; globalisering; individualisering;

  Sammanfattning : The concept of bibliotherapy is subject to different views of its meaning and potential place in the library. Through a critical discourse analytical approach, this thesis examines bibliotherapy in relation to a Swedish library context by analyzing Swedish articles from daily and monthly press, and relating the discourses identified in them to Zygmunt Bauman’s theory of late modernity. LÄS MER

 4. 4. Klimat & Konsumtion – En diskursanalys av offentliga texter om bilar och utsläpp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :David Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Diskursanalys; risksamhälle; konsumtion; klimat; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sverige har satt upp mål om att bli fossilfritt till år 2030. Detta mål avses uppnås genom politisk styrning och riskhantering, bland annat genom en nära 90 procentig förnyelse av den svenska fordonsflottan. Denna reglering påverkar både individen och samhället. LÄS MER

 5. 5. Det hållbara hotellet : En kritisk diskursanalys av Scandic Sveriges hållbarhetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Johan Röckner; Filippa Pihl; [2020]
  Nyckelord :Scandic Hotels; CDA; rhetoric analysis; sustainability communication;

  Sammanfattning : Sustainability communication have in the wake of a wider discussion about climate change been a subject of great exponential growth. This study, The sustainable hotel - A critical discourse analysis of Scandic Sweden´s sustainability communication, aims to present how one of the largest companies in the hotel industry in Scandinavia presents sustainability communication within their system of media. LÄS MER