Sökning: "Agnes Nyberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Agnes Nyberg.

 1. 1. Framtagning av beräkningsverktyg förgravitationsfundament : Ett arbete baserat på parametrisk design

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Hanna Öster; Agnes Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Parametric design; gravitational foundation; Grasshopper; Parametrisk design; gravitationsfundament; Grasshopper;

  Sammanfattning : I detta kandidatexamensarbete framställdes ettberäkningsverktyg för ett gravitationsfundament. Ettgravitationsfundament förankrar vindkraftverk i jordoch utnyttjar sin egentyngd för att hålla sig på plats.Syftet med arbetet var att ta fram ett beräkningsverktygsom senare kan användas vid optimering. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsbehov hos föräldrar vars barn vårdas på neonatalavdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Agnes Kylmänen; Elin Nyberg; [2021]
  Nyckelord :family nursing; neonatal nursing; needs; support; experience; familjefokuserad omvårdnad; neonatalvård; behov; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige föds det varje år cirka 120 000 barn, där 10% är i behov av vård på en neonatalavdelning. Orsaken till inläggning är många, och vårdtiden kan sträcka sig från ett par dagar upp till månader. LÄS MER

 3. 3. Implementation av ett digitalt biljettsystem anpassat för universitetsstudenter : med hänsyn till tillit och pålitlighet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Databas och informationsteknik; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jesper Jissbacke; Uno Österman; Filip Nyberg; Agnes Öberg; Emil Strömberg; David Forslöf; Jesper Carlsson; Oskar Lindström; [2020]
  Nyckelord :Biljettsystem; digitalisering; digitalt; tillit; pålitlighet;

  Sammanfattning : Det nuvarande biljettsystemet för studentevenemang på Linköpings universitet genomförs nästan uteslutande genom fysiska biljettsläpp. Enligt en marknadsundersökning genomförd vid Linköpings universitet var 97% av biljettköparna och 96% av arrangörerna positivt inställda till att övergå till ett digitalt biljettsystem. LÄS MER