Sökning: "Uncertainty"

Visar resultat 1 - 5 av 4932 uppsatser innehållade ordet Uncertainty.

 1. 1. ‘‘ JAG VET INTE RIKTIGT VAD JAG SKA TRO! ’’. En kvalitativ studie i ungdomars förhållningssätt till desinformation på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Kolflaath; [2024-03-01]
  Nyckelord :Desinformation; Ungdomar; Mediekompetens; Nyhetsnavigering; Sociala Medier;

  Sammanfattning : Disinformation, i.e. intentionally false content disseminated with the aim of reaching a particular group to influence their views on a topic or issue, has become increasingly common with the rise of digital media and a clear threat to democratic values, according to research. LÄS MER

 2. 2. Avoiding Uncertainty in the Aftermath of Ghosting: The Role of Need for Closure and Age

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Wilma Arvidsson; Linnea Flygfors; [2024-02-20]
  Nyckelord :Ghosting; Uncertainty; avoidance;

  Sammanfattning : With the rise of online dating, ghosting—a strategy to end a relationship without explanation—has become a prominent aspect of the modern dating scene. Because of the uncertainty this strategy entails for the ghostee, different individuals might react in different ways due to their individual level of need for closure (NFC). LÄS MER

 3. 3. Dark patterns påverkan på användarens känslor : en kvalitativ studie på två e-handelswebbplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lana Kader; Senada Mehanovic; [2024]
  Nyckelord :Dark patterns; design; e-handel; informationsarkitektur; användarupplevelse; manipulativ design; känslor;

  Sammanfattning : In today's society more and more people are consuming both clothes and groceries using websites online. With a few clicks, users have access to a wide range of products and services. However, many of these e-commerce sites also contain design intended to control users through dark patterns. LÄS MER

 4. 4. Patienternas upplevelser i samband meddiagnosbeskedet kolorektalcancer till början av behandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Soukaina Al Robeyi; Ekhlas Al Balout; [2024]
  Nyckelord :Diagnosis; Colorectal Cancer; Living with; Literature Review; Experience.; Diagnos; Kolorektalcancer; Leva med; litteraturstudie; Upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kolorektalcancer är globalt vanlig och påverkar patienternas livskvalitet negativt. Sjuksköterskor står inför utmaningar att möta patienternas behov på ett tillfredsställande sätt. LÄS MER

 5. 5. Äldres upplevelser av att vistas på akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Pontus Karlsson; Oscar Gustafsson; [2024]
  Nyckelord :Elders; Emergency departments; Experiences; Nursing; Patients; Akutmottagning; Omvårdnad; Patienter; Upplevelser; Äldre.;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Gustafsson O & Karlsson P. Äldres upplevelser av att vistas på akutmottagning. Enlitteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER