Sökning: "Pontus Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Pontus Karlsson.

 1. 1. Modern Research into The Placebo Effect, and its Ethical Implications

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Pontus Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Placebo; Placebo Effect; Classical Conditioning; Expectation; Medical Ethics;

  Sammanfattning : Introduction Placebos have been used in medical treatments since the dawn of medicine. The placeboeffect is referred to as a beneficial effect of a treatment which cannot be attributed to thepharmacological component of the treatment given. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens följsamhet till handhygien : - En empirisk kvantitativ studie

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Pontus Grenevik; Karlsson Jonas; [2019]
  Nyckelord :Följsamhet. Handhygien. basala hygienrutiner. vårdrelaterade infektioner. säker vård.;

  Sammanfattning : Den allra vanligaste smittspridningsvägen inom vården är kontaktsmitta via händer. Där av är det nödvändigt och av stor vikt att vid allt vårdarbete tillämpa basala hygienrutiner där handhygien är en del. Basala hygienrutiner är det viktigaste för att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI). LÄS MER

 3. 3. Demokratiseringsprocessen i Myanmar : En kvalitativ fallstudie om Myanmars konfliktdrabbade demokratiseringsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Pontus Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Institution; Civil kompetens; Demokratisk process; Instabilitet; Valprocess; Media; Utbildning; Korruption; Manipulation; Propaganda; Politisk agenda; Jack Snyder.;

  Sammanfattning : The democratic process in Myanmar has been a troublesome one. Since the democratic wave arrived the country has witnessed an intense conflict which has led to something that the Human Rights Watch has called an ethnic cleansing. LÄS MER

 4. 4. Spelares engagemang för narrativet i plattformsspel : Beroende på hur det presenteras

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Pontus Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Narrativ; Plattformsspel; Engagemang; Presentation; Interaktion;

  Sammanfattning : Detta arbetes frågeställning undersöker hur spelares engagemang för narrativ i plattformsspel skiljer sig beroende på hur det presenteras. Tidigare forskning kring dataspel, människa-datainteraktion och spelinteraktion har analyserats för att försöka studera hur och varför vi engagerar oss med dataspel. LÄS MER

 5. 5. HTML5 as a platform independent tool to render IoT-data

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Pontus Haglund; Victor Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper explores advantages and challenges of specifying how IoT data is presented to an end user in AR using HTML5. Our conclusion is that HTML5 is a way of defi- ning data where competence is easy to come by and cross platform usability is good. LÄS MER