Sökning: "Pontus Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Pontus Karlsson.

 1. 1. Mysteriet med de överrepresenterade decemberbarnen: En kvantitativ studie om sent födda barns överrepresentation inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Pontus Nilsson; Simon Karlsson; [2020]
  Nyckelord :autism; ADHD; attention-deficit hyperactivity disorder; relative immaturity; medication; diagnosis; neuropsychiatric disorder.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Children that are born later in the year are, based on previous studies, more likely to be diagnosed with a neuropsychiatric disorder (hereby NPD), which is a bit surprising considering that NPDs are considered to be primarily genetic disorders. The aim of our study is to test the hypothesis that there is a correlation between being born later in the year and an increased prevalence of referrals from school because of suspicion of NPD. LÄS MER

 2. 2. China in Africa : An act of Neo-colonialism or a win-win relationship?

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Pontus Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Neo-colonialism; Political influence; Cultural influence; Economic influence; Foreign investment; Foreign directed aid.;

  Sammanfattning : This study aims to bring clarity to a discussion of whether the Chinese relationship with Africa can be regarded as an act of Neo-colonialism or if it contains Neo-colonial elements. As China has increasingly engaged with the continent giving extensive amounts of foreign aid and loans as well as intensifying their trade relations, the question arises whether or not this can be connected to Neo-colonial dynamics. LÄS MER

 3. 3. Modern Research into The Placebo Effect, and its Ethical Implications

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Pontus Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Placebo; Placebo Effect; Classical Conditioning; Expectation; Medical Ethics;

  Sammanfattning : Introduction Placebos have been used in medical treatments since the dawn of medicine. The placeboeffect is referred to as a beneficial effect of a treatment which cannot be attributed to thepharmacological component of the treatment given. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonalens följsamhet till handhygien : - En empirisk kvantitativ studie

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Pontus Grenevik; Karlsson Jonas; [2019]
  Nyckelord :Följsamhet. Handhygien. basala hygienrutiner. vårdrelaterade infektioner. säker vård.;

  Sammanfattning : Den allra vanligaste smittspridningsvägen inom vården är kontaktsmitta via händer. Där av är det nödvändigt och av stor vikt att vid allt vårdarbete tillämpa basala hygienrutiner där handhygien är en del. Basala hygienrutiner är det viktigaste för att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI). LÄS MER

 5. 5. Transparens och jämförbarhet i IFRS 17 : En undersökning utifrån ett intressentperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Pontus Jarl; Jonas Karlsson; [2019]
  Nyckelord :IASB; transparency; comparability; revised; stakeholder theory; IFRS 17; comment letter; IASB; transparens; jämförbarhet; reviderad; intressentteorin; IFRS 17; kommentarsbrev;

  Sammanfattning : Efter cirka 20 års arbete kommer en ny redovisningsstandard för försäkringskontrakt, den 1januari 2022, att träda i kraft. Standarden namnges International Financial Reporting Standards17 (IFRS) och kommer ersätta den nuvarande interimstandarden IFRS 4. LÄS MER