Sökning: "Cloud"

Visar resultat 1 - 5 av 1184 uppsatser innehållade ordet Cloud.

 1. 1. Remote control of frequency inverter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jaldemark Joel; [2020]
  Nyckelord :Cloud; IoT; Cloud-to-Machine; Machine-to-Machine;

  Sammanfattning : Emotron has a frequency inverter on the market that different industries uses in their factories. In case of errors they need to send out service to the factories in order to examine the inverter and find the error. LÄS MER

 2. 2. Riskhantering för molnbaserade affärssystem i stora organisationer : En studie om hur stora organisationer hanterar säkerhetsrisker som kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserade affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Drilon Zogaj; [2020]
  Nyckelord :Cloud-based ERP-systems; cloud computing; risk management; large organizations; security risks; molnbaserade affärssystem; molntjänster; riskhantering; stora organisationer; säkerhetsrisker; kravhantering; avtal; dataintegritet; datasäkerhet; riskhanteringsmetod; användarinvolvering; hållbarhet;

  Sammanfattning : Framväxten av molntjänster är en trend som påverkar organisationer i allt större utsträckning vilket anses vara framtiden inom informationsteknik. Idag migrerar stora organisationer i allt större grad sina affärskritiska affärssystem till molnet, trots att det är en av de mest riskabla, kostsamma och tidskrävande IT-investering som en organisation någonsin kan göra. LÄS MER

 3. 3. Further investigation of the performance overhead for hypervisor- and container-based virtualization.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Zheng Cui; [2020]
  Nyckelord :Hypervisor; Container; Virtualization; Network function virtualization; Software Defined Network; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis work aims to find a suitable environment for different virtualization system to achieve enhanced performance. Virtualization plays a vital role in cloud services, and it is essential to help cloud users comprehend the brief distinction between different virtualization technologies. LÄS MER

 4. 4. Myten om det osäkra molnet : Framgångsfaktorer och risker med molntjänster och IT-säkerhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Isaac Theodor Brander; [2020]
  Nyckelord :Cloud computing; Cloud; cyber security; distribution models; molntjänster; it-säkerhet; disitrbutionsmodeller; tjänstemodeller; molnet;

  Sammanfattning : Sakta men säkert börjar mognaden och ändringsviljan etablera sig ute hos organisationer, med en tidigare robust och väletablerad IT-infrastruktur, att ta del av molntjänster. Under de kommande åren ska ett stort antal organisationer migrera lokal infrastruktur till molntjänster, vilket ställer stora krav på de lokala IT-avdelningarna. LÄS MER

 5. 5. Serverless Development Trends in Open Source: a Mixed-Research Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Ilja Pavlov; Susanne Ali; Tauhid Mahmud; [2019-11-18]
  Nyckelord :serverless; github; data mining; cloud computing; repositories;

  Sammanfattning : In the age of modern technology, a newparadigm, Serverless, emerges in the world of cloud computingwith which it benefits developers to solely focus on the mainobjective instead of the maintenance of the infrastructure. Thisstudy helps developers and readers alike to have an insight intothe current state of serverless software development. LÄS MER