Sökning: "container"

Visar resultat 1 - 5 av 442 uppsatser innehållade ordet container.

 1. 1. Substratblandningar för krukodlade perenner: en fallstudie av två plantskolisters val av odlingssubstrat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Matilda Geiström Lindhé; [2021-06-21]
  Nyckelord :Herbaceous perennial nursey; gardener’s craftsmanship; substrate mixes; containergrown plants; plantskola; trädgårdshantverk; odlingssubstrat; jordblandningar; krukodlade perenner;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. Frankenstein's Mother - Mapping structures, and researching ways of creating new ones, within the interrelated entanglement of artistic practice and motherhood

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Clara Aldén; [2021-01-11]
  Nyckelord :Motherhood; Clanarchist; Hegemonies; Feminism;

  Sammanfattning : American artist Judy Chicago once told another artist, Helen Million Ruby, that she had tochoose between her children and artistic practice. When asked about this, she commented that she was not giving an ultimatum but merely stating a fact. LÄS MER

 3. 3. Modifierad konstruktion av plastkapsyl för förbättrad tätning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Emil Karlsson; Pettersson Anja; [2021]
  Nyckelord :Plastic; Polypropylene; Copolymer; Seal; Cap; Pharmaceutical; Design; Product development.; Plast; Polypropen; Sampolymer; Tätning; Kapsyl; Farmaceutisk; Konstruktion; Produktutveckling.;

  Sammanfattning : För att motverka att innehållet i en behållare läcker ut krävs det att förslutningen är tät. För att förhindra läckage används någon form av tätning. På kapsyler i plast integreras ofta tätande element direkt i kapsylen i form av läppar eller kanter som pressar mot flaskan. LÄS MER

 4. 4. Sustainability of Construction and Demolition Waste : A Closed-loop Supply Chain for Flat Glass

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Thor Lobekk Dahl; Yichang Lu; Sidney Carina Thill; [2021]
  Nyckelord :Closed-loop Supply Chain; Circular Economy; Flat Glass; Construction and Demolition Waste; Secondary Material; Costs;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis’ purpose is to identify a CLSC model of flat glass, including actors,waste sources, and what can be done with recycled flat glass. In addition, this researchaims to propose a cost structure of a flat glass CLSC. LÄS MER

 5. 5. Migrating Identity

  Master-uppsats, Konstfack/Ädellab

  Författare :Egle Sitkauskaite; [2021]
  Nyckelord :Identity; Migration; Place; Home; Memory; Belonging; Personal History; Materiality; Jewellery; Material research; Origin.;

  Sammanfattning : My personal history and the stories of people with similar experiences have inspired my degree project. It revolves around the feeling of belonging when moving from one place to another, adapting to the new environment (e.g. culture, language, etc. LÄS MER