Sökning: "Security"

Visar resultat 1 - 5 av 8047 uppsatser innehållade ordet Security.

 1. 1. EU:S OCH SVERIGES SOCIALPOLITISKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL FÖREBYGGANDET AV TERRORISM - En kvalitativ studie av strategidokument

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja-Louisa Gramson; [2021-08-31]
  Nyckelord :Våldsbejakande extremism; Radikalisering; Terrorism; Rekrytering; Förebyggande arbete; Strategi; Europaparlamentet; Kommissionen; Rådet; Regeringen; Säkerhetspolitiskt; Socialpolitiskt; Moghaddams trappstegsmodell;

  Sammanfattning : Radicalization is one of the major problems of our time. If it is not prevented, extremism canturn into terrorism which is a threat of the democracy. Previous research shows that socialpolicy approaches are important for successful counter-terrorism work. LÄS MER

 2. 2. STUDENTS’ PERCEPTION OF INFORMAL LEADERS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maryia Krupenina; [2021-08-16]
  Nyckelord :Leadership; Leaderhip Perception; Informal Leader; Leadership Traits;

  Sammanfattning : The study examines the perception of a leader among students. The aim of the research was to reveal discrepancy in students’ perceptions of actual and ideal leaders. LÄS MER

 3. 3. Vakad över men inte övervakad. Patienters upplevelse av egenmonitorering vid hjärtsvikt.

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Lindqvist; Maria Samuelsson; [2021-08-13]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; telemedicin; egenmonitorering; upplevelser; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Patients with heart failure have a chronic disease that worsens over time. Patients consume a lot of medical care, most of which is hospital care. A common cause of deterioration is deficiencies in self-care where, among other things, early signs of deterioration are not noticed. LÄS MER

 4. 4. THE EUROPEAN UNION’S FOREIGN POLICY IDENTITY - A case study of EU enlargement to the Western Balkans

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarina O’Brien; [2021-08-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Key EU actors’ discourse in relation to other external actors in the EU enlargement process of theWestern Balkans is analysed. The analysis is undertaken in order to gain insights into the EU’s current foreign policy identity. LÄS MER

 5. 5. MIGRATIONSKRISEN I EUROPA - Ett hot mot det svenska samhället?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Edström; [2021-08-11]
  Nyckelord :Säkerhetisering; securitization; migration; flyktingkris; Köpenhamnskolan;

  Sammanfattning : The large number of migrants who applied for asylum in Sweden in 2015 largely affected thefunctionality of Swedish society at local, regional and national level. Migration, which waspreviously perceived as a natural part of Swedish society, came to be perceived as a threat topublic order and internal security. LÄS MER