Sökning: "Zygmunt Bauman"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden Zygmunt Bauman.

 1. 1. Hur ser egenföretagande chefer på övertidsarbete? : Orsaker till att man väljer att arbeta övertid och digitaliseringens påverkan på det

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Demxwes Beritan; Zubeida Najah; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie var syftet att undersöka hur egenföretagande chefer ser på övertidsarbete samt kartlägga orsaker till varför egenföretagande chefer väljer att arbeta övertid med tanke på den påverkan den har på hälsan och privatlivet. Vidare ville vi undersöka hur digitaliseringen påverkar övertidsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Fashwave : en studie i fascismens nya närvaro online

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sebastian Kaspar; Stina Ryberg; [2023]
  Nyckelord :fascism; fashwave; Youtube; nostalgi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på Fashwave, en trend främst förekommande på Youtube. Trenden går ut på att romantisera och ingjuta en känsla av nostalgi för den fascistiska ideologin med hjälp av youtubevideor präglade av ett fascistiskt bildspråk och ett retrosound. LÄS MER

 3. 3. "Vem är jag om jag mår bra?" : Psykisk ohälsa och identitetsskapande som samtida fenomen i Inger Edelfeldts författarskap

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Dina Bentelid; [2022]
  Nyckelord :mental health; identity; Inger Edelfeldt; contemporary phenomena; psykisk ohälsa; identitetsskapande; Inger Edelfeldt; samtidsfenomen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom tematisk läsning av ett urval Inger Edelfeldts verk utforska frågor om hur psykisk ohälsa som litterärt motiv skildras och hur denna skildring kan kopplas till identitetsskapande i en samtida samhällskontext. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är Karin Johannissons kulturhistoriska perspektiv på psykisk ohälsa, Anthony Giddens teori kring modernitet och identitetsskapande, samt Zygmunt Baumans teori angående individualism. LÄS MER

 4. 4. Extinction Rebellion som social rörelse : En kvalitativ stuie om varför männskor går med i Extniction Rebellion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Chrisopher Persson; Niclas Forsberg; [2022]
  Nyckelord :Climate change; consumer society; social movement; overconsumption; Extinction Rebellion; Sociala rörelser; Sverige;

  Sammanfattning : “There is an overconsumption in the Swedish society that affects all living and contributes with consequences for all. How does this affect us humans? How does it affect society and what consequences become visible? Today the main focus is on the environment and climate changes where the government and the media are responsible for what is being published. LÄS MER

 5. 5. Från individuell frihet till kollektiv trygghet : Sociologiska och psykologiska perspektiv på varför kvinnor ur millenniegenerationen väljer ett religiöst liv inom den katolska systerorden Daughters of Saint Paul

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Eva-Lena Henriksson; Josefina Siikavaara; [2022]
  Nyckelord :Millennial Nuns; sociala medier; Instagram; motiv; drivkrafter; sekularisering; individualism; religionssociologi; religionspsykologi; Zygmunt Bauman;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftade till att undersöka vad som ligger bakom beslutet att välja ett liv inom en religiös traditionsbunden systerorden, i dagens samhälle där individualism, kommersialism och sekulära värden dominerar. Genom ett fokus på systerorden Daughters of Saint Paul och en kvalitativ analys av publicerat material i form av boken Millennial Nuns- reflections on living a spiritual life in a world of social media, samt det material de själva publicerat under hashtaggen #medianuns på plattformen Instagram, var syftet att försöka uttyda vilka motiv och drivkrafter som legat bakom systrarnas beslut att välja ett vigt religiöst liv där löftet om avhållsamhet, fattigdom och lydnad avges. LÄS MER