Sökning: "Zygmunt Bauman"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Zygmunt Bauman.

 1. 1. "Vem är jag om jag mår bra?" : Psykisk ohälsa och identitetsskapande som samtida fenomen i Inger Edelfeldts författarskap

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Dina Bentelid; [2022]
  Nyckelord :mental health; identity; Inger Edelfeldt; contemporary phenomena; psykisk ohälsa; identitetsskapande; Inger Edelfeldt; samtidsfenomen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom tematisk läsning av ett urval Inger Edelfeldts verk utforska frågor om hur psykisk ohälsa som litterärt motiv skildras och hur denna skildring kan kopplas till identitetsskapande i en samtida samhällskontext. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är Karin Johannissons kulturhistoriska perspektiv på psykisk ohälsa, Anthony Giddens teori kring modernitet och identitetsskapande, samt Zygmunt Baumans teori angående individualism. LÄS MER

 2. 2. Extinction Rebellion som social rörelse : En kvalitativ stuie om varför männskor går med i Extniction Rebellion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Chrisopher Persson; Niclas Forsberg; [2022]
  Nyckelord :Climate change; consumer society; social movement; overconsumption; Extinction Rebellion; Sociala rörelser; Sverige;

  Sammanfattning : “There is an overconsumption in the Swedish society that affects all living and contributes with consequences for all. How does this affect us humans? How does it affect society and what consequences become visible? Today the main focus is on the environment and climate changes where the government and the media are responsible for what is being published. LÄS MER

 3. 3. Från individuell frihet till kollektiv trygghet : Sociologiska och psykologiska perspektiv på varför kvinnor ur millenniegenerationen väljer ett religiöst liv inom den katolska systerorden Daughters of Saint Paul

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Eva-Lena Henriksson; Josefina Siikavaara; [2022]
  Nyckelord :Millennial Nuns; sociala medier; Instagram; motiv; drivkrafter; sekularisering; individualism; religionssociologi; religionspsykologi; Zygmunt Bauman;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftade till att undersöka vad som ligger bakom beslutet att välja ett liv inom en religiös traditionsbunden systerorden, i dagens samhälle där individualism, kommersialism och sekulära värden dominerar. Genom ett fokus på systerorden Daughters of Saint Paul och en kvalitativ analys av publicerat material i form av boken Millennial Nuns- reflections on living a spiritual life in a world of social media, samt det material de själva publicerat under hashtaggen #medianuns på plattformen Instagram, var syftet att försöka uttyda vilka motiv och drivkrafter som legat bakom systrarnas beslut att välja ett vigt religiöst liv där löftet om avhållsamhet, fattigdom och lydnad avges. LÄS MER

 4. 4. Arier und Jude : Konstruktion von sprachlichem ‚Othering’ und Ideologie im Kapitel „Volk und Rasse” in Adolf Hitlers Mein Kampf

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tyska

  Författare :Felix Funke Gómez; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The topic of this paper is to critically analyze how Adolf Hitler, the leader of the National Socialist German Workers Party, later the dictator of National Socialist Germany, uses ‘Othering’ in the chapter “Volk und Rasse” (People and Race) in Mein Kampf (My Struggle) (1924/1925). The analysis demonstrates how Hitler’s language functions in his political discourse, in order to structure the national socialist group-identity in opposition to the ‘Jewish enemy’. LÄS MER

 5. 5. Konsumerar vi kärleksförbindelser som vi konsumerar trendvaror? : En kvalitativ studie om relationen mellan individers konsumtionsbeteende och huruvida de väljer att upprätthålla eller avsluta kärleksförbindelser.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amelia Enarsson; [2022]
  Nyckelord :Consuming society; Consumer behavior; Social relations; Liaisons; Identity; Konsumtionssamhälle; Konsumtionsbeteende; Sociala relationer; Kärleksförbindelser; Identitetsskapande.;

  Sammanfattning : I ett föränderligt samhälle där traditionella strukturer övergått till moderna har såväl samhället som dess invånare reformerats. Sociala relationer har blivit lika reflexiva som samhället de verkar i och växlar i en takt som gör dess innehåll likgiltigt och vidare utbytbart. LÄS MER