Sökning: "Youtube"

Visar resultat 1 - 5 av 580 uppsatser innehållade ordet Youtube.

 1. 1. Prediction Accuracy And Autonomy : Assessing how recommender systems objectives can align with user autonomy

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anton Angwald; Kalle Areschoug; [2021-11-24]
  Nyckelord :recommender systems; autonomy; design ethics; user studies; YouTube; evaluation metrics; intention-behaviour gap;

  Sammanfattning : IT-industrin har kritiserats för att utforma applikationer som underminerarindividers autonomi. Speciellt rekommendationssystem har identifierats somproblematiska eftersom de kan utöva oönskad kontroll över människors liv. LÄS MER

 2. 2. ENGLISH AND TAGALOG: A STUDY OF CODE SWITCHING IN PHILIPPINE TELEVISION ADVERTISEMENTS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Dianne Valize Garcia; [2021-11-15]
  Nyckelord :Code Switching; Philippine Advertisements; Tagalog; English; Bilingual Advertisements;

  Sammanfattning : This paper aims to study the mixing of Tagalog and English in Philippine television advertisements. Specifically, this paper investigates three aspects: the frequency of code-switching, the types of code-switching utilising Poplack’s (1980) classification; and the motivations of code-switching employing Li’s (2000), and Bishop’s (2006) lists. LÄS MER

 3. 3. Catholic Public Theology on YouTube: The Articulation of Public Theology on Social Media

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Terese Norstedt Hedman; [2021-01-28]
  Nyckelord :public theology; YouTube; social media; composite content; computer-mediated; communication;

  Sammanfattning : This study explores the articulation of Catholic public theology on the social media platform YouTube. To do this it works with both a minimal and maximal definition of public theology and establishes several markers and tasks associated with its identification. LÄS MER

 4. 4. Analysis of visual political communication on YouTube

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Nithesh Chandher Karthikeyan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Though images are ubiquitous in everyday life and have always been part of politics, research on the visual aspects of political communication recently gained momentum, especially with the rise of social media. This opens up a platform to analyze the role of visuals in communicating political ideas. LÄS MER

 5. 5. Soffvisningar på Moderna Museet : Nya sätt att förmedla och betrakta konst i ett digitalt, interaktivt format via sociala medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Nolin; [2021]
  Nyckelord :art history; art museum; Moderna Museet; dissemination of art; sofa tour; digital museum; Facebook; Instagram; mediation; remediation; immediacy; hypermediacy; modalities; konsthistoria; konstmuseum; Moderna Museet; soffvisning; spridning av konst; digitalt museum; Facebook; Instagram; mediering; remediering; omedelbarhet; hypermedialitet; modaliteter;

  Sammanfattning : This essay investigates live-streamed guided tours made by Moderna Museet, so called sofa tours, streamed between February 2020­ and April 2021. The aim is to observe, describe and analyze the [Moderna Museet’s] sofa tours using a modality approach as well as relating the sofa tours to physical museum visits, using the concepts of media, mediation, remediation, immediacy and hypermediacy. LÄS MER