Sökning: "personliga varumärken"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden personliga varumärken.

 1. 1. Vad säljer en influencer? - En kvalitativ studie om hur influencers strategiskt kommunicerar kring produkter på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elin Lindell; Sara Kulle; [2018]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; public relations; marknadskommunikation; influencers; influencer marketing; hög- låginvolvering; produktplacering; disneyfiering; relationer; professionalisering; varumärken; personliga varumärken; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett populärt och växande verktyg för företag att nå ut till sina målgrupper är att använda sig av influencers. Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur digitala livsstilsinfluencers strategiskt kommunicerar produkter på Instagram i förhållande till identitetsteori, övertalningsstrategier och hög- och låginvolverings-produkter. LÄS MER

 2. 2. Etiska budskap på veganska måltidsproteinförpackningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Isabella Göransson; Charlotta Nilsson; [2018]
  Nyckelord :ethical consumption; vegan; packaging design; trademark; graphic communication; groceries; dietary; etiska budskap; förpackningsdesign; grafisk kommunikation; konsument; kost; livsmedel; varumärken; vegan;

  Sammanfattning : De etiska konsumenterna växer i antal (Young, Hwang, McDonald & Oates, 2010). och att äta veganskt blir allt mer populärt (The Nielsen Company, 2017). LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av branding för startups och dess koppling till finansieringsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Malin Eriksson; Louise Rosenberg; [2018]
  Nyckelord :Liability of newness; Startups; branding; brandingstrategier; finansiering; varumärken; varumärkesvärde; varumärkespositionering; varumärkesimage; varumärkeskännedom; varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : En av de mest värdefulla immateriella tillgångarna i ett företag är varumärket. Det är kunders uppfattade bild av ett företags produkter och branding är strategin för att skapa och upprätthålla denna bild. LÄS MER

 4. 4. Tjänstekvalitet : En kvalitativ studie om gästers upplevelser under en hotellvistelse

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Michaela Lindwe; Felicia Linander; [2018]
  Nyckelord :service quality; hotel; hotel chain; hotel experience; tjänstekvalitet; servicekvalitet; hotell; hotellkedjor; hotellupplevelse;

  Sammanfattning : På en allt mer global och konkurrensutsatt hotellmarknad försöker aktörer att skapa starka varumärken och vinna gästers lojalitet. Men vilka är drivkrafterna bakom valet av boende och vilka attribut avgör vad som ger en tillfredsställd hotellgäst? God tjänstekvalitet har kommit att bli en allt viktigare konkurrensfördel där tjänsteupplevelsen blir en avgörande faktor för kundnöjdheten. LÄS MER

 5. 5. Vad skapar en ”match made in heaven”? En kvalitativ studie av fyra samarbeten mellan personliga varumärken och produktvarumärken.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Angelica Olsson; Julia Persson; [2018]
  Nyckelord :Co-branding; Matchning; Personligt varumärke; Influencer Marketing; Produktinvolvering; Strategisk kommunikation; Image; Målgrupp; Branschområde.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I och med det ökande användandet av sociala medier och en misstro till traditionell reklam har varumärkesstrategin Influencer marketing utvecklats. Influencers är personliga varumärken som tillsammans med produktvarumärken ingår i ett samarbete, så kallat co-branding. LÄS MER