Sökning: "personliga varumärken"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden personliga varumärken.

 1. 1. Butikens roll inom kosmetikbranschen : En studie om butiksförsäljningen inompremuimsegmentet för kosmetiska varumärken.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Hillerborn; Jacobsson Ida; [2020]
  Nyckelord :Butiksuttryck; butikskommunikation; kundupplevelse; Brand Image samt säljstöd;

  Sammanfattning : Problemdiskussion: Studien ämnar till att undersöka butikernas roll för kosmetiskavarumärken inom premiumsegmentet i en tid där e-handeln övertar stora andelar av marknaden.Syfte: Studien syftar till att skapa förståelse kring butikens roll inom premiumsegmentet förkosmetiska varumärken. LÄS MER

 2. 2. Att vara ett varumärke: en jämförande studie mellan personlig varumärkesbyggnad på Instagram och varumärkesbyggnad i företagsvärlden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Linn Moberg; [2020]
  Nyckelord :personlig varumärkesbyggnad; varumärkesbyggande; varumärke; personligt varumärke; strategi; influencer; sociala medier; Instagram;

  Sammanfattning : Sociala mediers framfart har möjliggjort för en ny typ av varumärken att utvecklas och växa. Det handlar om varumärken som inte säljer produkter, utan istället säljer sig själva – de personliga varumärkena. LÄS MER

 3. 3. Landsbygdsinfluencers arbete med personligt varumärke : en netnografisk studie av bloggar i en landsbygdskontext

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ylva Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :influencer; landsbygden; personliga varumärken; relationsbyggnad; storytelling;

  Sammanfattning : Influencers har blivit ett vanligt fenomen i vårt samhälle i takt med att användningen av sociala medier har ökat. Att som influencer bygga ett personligt varumärke som väcker intresse hos andra människor skapar en möjlighet att dela med sig av innehåll som många människor vill ta del av (Lou & Yuan, 2019). LÄS MER

 4. 4. Att ta ett felsteg i sportens värld : En komparativ studie om hur atleters personliga varumärken påverkas av etiska, respektive lagliga överträdelser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Tanja Björklund; Johanna Michaelsson; [2020]
  Nyckelord :Personal brands; athlete transgressions; severity of the transgression; brand image; purchase intention; image repair; Therese Johaug; Tiger Woods; Personliga varumärken; atleters överträdelser; överträdelsens svårighetsgrad; varumärkesimage; köpintentioner; varumärkesreparering; Therese Johaug; Tiger Woods;

  Sammanfattning : För professionella atleter har det blivit allt viktigare med starka, personliga varumärken. Det är av stor vikt för personliga varumärken att associeras med positiva och attraktiva attribut då detta influerar konsumenter i deras val av konsumtion. LÄS MER

 5. 5. Storytelling som reflektion av varumärket : Två fallstudier över varför storytelling används för att reflektera personliga varumärken på YouTube

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Boban Stjepanovic; Lisa Svensson; [2020]
  Nyckelord :personligt varumärke; stortytelling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studiens ansats är att förstå på vilket sätt som storytelling används för att reflektera det personliga varumärket på sociala medier. Tillhörande frågeställningar är varför storytelling använd på sociala medier samt hur storytelling och personligt varumärke hänger ihop. LÄS MER