Sökning: "skolpeng"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet skolpeng.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Den svenska friskolan : Framtidens skolform eller ett politiskt misstag?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Oskar Andersson; Ronya Berg; [2018]
  Nyckelord :Swedish; free-school; reform; free-schools; Swedish; school; founding; competition; Swedish; school; market; friskolereformen; friskolor; skolpeng; konkurrens; svenska; skolmarknaden;

  Sammanfattning : Vi har i detta examensarbete undersökt vad det finns för teoretiska respektive reella för- och nackdelar med friskolor samt hur de förhåller sig till propositionen Valfrihet i skolan som ligger till grund för reformen. Utifrån sex olika källor har vi kommit fram till att det finns både reella och teoretiska för- och nackdelar. LÄS MER

 3. 3. Vala – Ett optimeringsverktyg för resursfördelning inom grundskolan i Lunds kommun

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Andreas Indal; Jimmy Lindström; [2017]
  Nyckelord :maskininlärning; regression; resursfördelning; skolpeng;

  Sammanfattning : Idag sker resursfördelning inom grundskolan i Lunds kommun av kommunfullmäktige i en skolpeng. Skolpengen består av en grundresurs, som är lika för alla skolor, samt en tilläggsresurs som baseras på olika socioekonomiska aspekter och är individuell för varje enskild skola. LÄS MER

 4. 4. Korrelationen mellan kostnad och resultat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rickard Dahlin; [2017]
  Nyckelord :Skolpeng; kostnad; resultat; nationella prov; Milton Friedman;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Påverkar andelen friskoleelever kostnaderna i kommunala grundskolor?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Andreas Wolmerud; [2016]
  Nyckelord :Friskoleelever; skolkonkurrens; skolkostnader; vinstdrivande skolor;

  Sammanfattning : Om elever har möjlighet att välja skola genom en så kallad skolpeng, så borde konkurrensen öka. Fler elever som väljer friskolor borde ge sänkta kostnader och bättre resultat. Dåliga skolor slås ut och bra skolor får stanna kvar. Så lyder den enkla grundteorin bakom det fria skolvalet. LÄS MER