Sökning: "omdömen"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade ordet omdömen.

 1. 1. PERSPECTIVES NARRATIVES DANS L’AMANT. Une étude de la focalisation chez Marguerite Duras

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emilia Wibron Vesterlund; [2019-02-20]
  Nyckelord :franska; Focalisation; Marguerite Duras; L’Amant; perspective narrative;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som mål att undersöka narrativa perspektiv i boken Älskaren av Marguerite Duras. Ämnet för uppsatsen är fokalisering och författarinnans val av berättarstil. LÄS MER

 2. 2. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 3. 3. Konsten att ge feedback I ensemble och till ensemblesångare - en kvalitativ studie om ensemblelärares arbete med feedback på estetiska programmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Isabelle Juhlin; [2018]
  Nyckelord :Bedömning; ensemble; estetiska programmet; feedback; musikpedagogik; sång; utbildningsvetenskap assessment; educational science; high school; music education; vocals; music programme; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Under många år av studier inom musik har jag som sångare upplevt att jag sällan får samma konkreta feedback som andra instrumentalister i ensemblesammanhang. Många sångare med liknande erfarenheter verkar ha upplevt samma sak. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av artificiella neurala nätverksalgoritmerför klassificering av omdömen

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Daniel Gilljam; Mario Youssef; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; neural networks; reviews; Convolutional Neural Network; TensorFlow; Keras; language embedding methods; Maskininlärning; neurala nätverk; omdömen; Convolutional Neural Network; TensorFlow; Keras; inbäddningsmetoder;

  Sammanfattning : Vid stor mängd data i form av kundomdömen kan det vara ett relativt tidskrävande arbeteatt bedöma varje omdömes sentiment manuellt, om det är positivt eller negativt laddat. Denna avhandling har utförts för att automatiskt kunna klassificera kundomdömen efter positiva eller negativa omdömen vilket hanterades med hjälp av maskininlärning. LÄS MER

 5. 5. Går konstnärens budskap fram? : Vad ville Ulf Trotzig med sin konst och hur uppfattade konstkritikerna den?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Kjell Rodenstedt; [2018]
  Nyckelord :Trotzig; kommunikationsteori; konstnärskap; konstkritiker; diskursanalys; content analysis;

  Sammanfattning : Vad en konstnär vill med sin konst och hur den uppfattas behöver inte vara samma sak. Ulf Trotzig (1925 – 2013) hade många utställningar som konstnär, men vad ville han med sin konst och hur uppfattades detta av tidningarnas skribenter? Med utgångspunkt i kommunikationsteori och genom content analysis och en diskursanalys belyses hur Trotzig såg på sitt konstnärskap hur konstkritiker/skribenter uppfattade hans konst samt hur dessa stämde överens. LÄS MER