Sökning: "neurovetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 535 uppsatser innehållade ordet neurovetenskap.

 1. 1. Tidig personcentrerad och strukturerad rehabilitering för patienter med höftfraktur på en ortogeriatrisk avdelning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Annica Bark; [2023-01-30]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Hip fracture; participation; rehabilitation;

  Sammanfattning : Bakgrund En höftfraktur sker plötsligt och leder ofta till begränsningar och beroende i personliga aktiviteter i det dagliga livet (P-ADL). Nedsatt P-ADL påverkar ofta patienters upplevelse av hälsa. Nedre påklädning och dusch är aktiviteter som oftast är svåra att klara efter att ha drabbats av höftfraktur. LÄS MER

 2. 2. Moraliska intuitioner och normativa teorier: Kan konsekventialismen få stöd av vetenskapen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Mari-Ann Fredriksson; [2023-01-20]
  Nyckelord :moralfilosofi; moraliska intuitioner; neurovetenskap; evolutionär psykologi; mo- ralpsykologi; normativa teorier; deontologi; konsekventialism; trolley-problem;

  Sammanfattning : Peter Singer och Joshua Greene använder neurovetenskap och evolutionspsykologi för att ar- gumentera för att moraliska intuitioner generellt är otillförlitliga vilket innebär att vi inte bör basera moraliska omdömen på dem. Enligt dubbelprocessteorin om moraliska omdömen kopplas moraliska intuitioner som uppkommer genom automatiska reaktioner till deontolo- giska omdömen, medan rationella resonemang i hjärnans manuella läge tenderar att leda till konsekventialistiska omdömen. LÄS MER

 3. 3. Det vibrerande rummet – akustik, atmosfär och arkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Joel Bågesund; [2023]
  Nyckelord :atmosfär; akustik; kognitiv psykologi; neurovetenskap; upplevelse; form; estetik; atmosphere; acoustics; cognitive psychology; neuro-science; experience; aesthetics; embodiment theory; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Ljud är, för de flesta, någonting självklart. Vi omges ständigt av ljud, våra egna och andras, och kanske märker vi inte av vår ljudmiljö förrän den blir direkt obehaglig. Detta speglas även i vår gärning och vårt tankesätt som arkitekter, där bilden, ljuset och den visuella estetiken har företräde i våra kreativa processer. LÄS MER

 4. 4. Effekten av fysisk träning på balansfunktion hos äldre på vård- och omsorgsboende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Eveline Engström; Gunilla Clavey; [2022-02-14]
  Nyckelord :Äldre; vård- och omsorgsboende; balans;

  Sammanfattning : Äldre på vård- och omsorgsboende bör träna enligt rekommendationer, men det finns otillräckligt vetenskapligt underlag för hur träning kan påverka balansfunktionen. Det behövs fler studier av hög vetenskaplig kvalitet för att undersöka vikten av fysioterapeutisk ledd träning som utmanar äldre på ett säkert sätt och som kan visa en effekt på balansfunktionen. LÄS MER

 5. 5. BETYDELSEN AV SKRIDSKOÅKNING I VERKSAMHETEN FUNKI FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED FUNKTIONSVARIATION

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elina Thorslund; [2022-02-02]
  Nyckelord :Fysioterapi; skridskoåkning; barn; funktionsvariation; fysisk aktivitet; intervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den fysiska aktivitetsnivån för barn och ungdomar med funktionsvariation är i Sverige ungefär 50 % lägre än Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer. Det finns således ett behov att utveckla möjligheterna till fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsvariation. LÄS MER