Sökning: "gymnasium"

Visar resultat 1 - 5 av 669 uppsatser innehållade ordet gymnasium.

 1. 1. Knowing a Thousand Formulas Is Not The Same as Knowing Mathematics

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Kajsa Wahl; [2021-09-07]
  Nyckelord :Conceptual knowledge; procedural knowledge; structural understanding; operational understanding; views; ways to study; levels of study;

  Sammanfattning : This research is about how students at different levels of mathematical studies view, understandand study mathematics. The research is based on two theories on mathematical understanding,James Hiebert and Patricia Lefevre’s (1986) theory on mathematical knowledge as divided intoprocedural knowledge and conceptual knowledge and Anna Sfards’ (1991) theory onmathematical understanding as the duality of structural understanding and operationalunderstanding. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på överlämningar från grundskola till gymnasieskola En intervjustudie med åtta specialpedagoger

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lillemor Praetorius; Ingela Wirdenäs; [2021-01-28]
  Nyckelord :övergångar; överlämningar; elevhälsa; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka specialpedagogers perspektiv på överlämningar mellan grundskola och gymnasium för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Övergångar mellan olika skolformer påverkar elever på olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Är det ens ensemble? En kvantitativ och kvalitativ studie om ensembleundervisning på distans ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Otto Johansson; [2021]
  Nyckelord :Distansundervisning; Elevperspektiv; Gymnasium; Motivation; Musikundervisning; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Distance education; Music education; Remote learning; Student perspective; Educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : During the Covid-19 pandemic, all Swedish high schools had to shift their education to distance learning, which led to new challenges for both teachers and students. The aim of this study is to increase the knowledge about students’ perspective of distance ensemble education. LÄS MER

 4. 4. Das Bild von Deutschland, Österreich und der Schweiz in schwedischen Lehrbüchern für das Fach Deutsch am Gymnasium, Stufe 4

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Olle Anjou; [2021]
  Nyckelord :Text analysis; German schoolbooks; representation of Germany; Switzerland; and Austria; High School; Sweden;

  Sammanfattning : This paper presents an analysis on three German books that are written for stage 4 German learners at the Swedish high school. The analysis was made to find out how often Germany, Switzerland and Austria were presented in the books, as well as to find out with which Themes in the books they are associated with. LÄS MER

 5. 5. “Jag antar att det handlar om att guida som en coach, leda som en ordförande och vara experten när det behövs”: En studie om handledning av låtskrivningsprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Terese Fredenvall; Aliette Tardy; [2021]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Coachning; Handledning; Musikskapande; Låtskrivning; Musikutbildning; Educational Science; Music Education; Guidance; Music creation; Songwriting; Performing Arts; Science General;

  Sammanfattning : When reading course plans for music classes or looking into the available music courses in the Swedish school systems’ pre higher and higher educations (gymnasium, folkhögskola and post gymnasium), the increased interest in creating music is shining through. Using Bennett’s (2012b) argument “if songwriting can’t be taught, it can certainly be learned” (Bennett, 2012b, s. LÄS MER