Sökning: "gymnasium"

Visar resultat 1 - 5 av 773 uppsatser innehållade ordet gymnasium.

 1. 1. Narrationen ett kallt hav och 60 år bort : En komparativ narrativanalys om kalla kriget mellan svenska och brittiska läroböcker från 1959 till 2020

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Albin Nensén; [2024]
  Nyckelord :Kalla kriget; Sverige; Storbritannien; narrativ; läroböcker; gymnasium;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the narration between Swedish and British textbooks in history differs, with focus on the era of the Cold War. This study will also examine how the narration between countries has developed in history textbooks between 1959 and 2020, with three textbooks from each country. LÄS MER

 2. 2. Att göra en enhet av olika rytmer : Hur elever på estetiska programmets spetsutbildning i musik uppfattar polyrytmik i ensemble

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Niklas Wennström; [2024]
  Nyckelord :Polyrhythm; pulse; music ensemble training; upper secondary school; binary subdivision.; Polyrytmik; puls; ensemblespel; gymnasium; binär underdelning.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur gymnasieelever på estetiska programmets spetsutbildning i musik uppfattar polyrytmiska övningar i ensemble samt eventuella samband mellan polyrytmiska övningar och pulskänsla. Syftet är att få mer kunskap om gymnasieelevers uppfattningar om polyrytmik. LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser av förändringar i det svenska skolväsendet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Gustav Rasmusson; Rasmus Blixt Jörgensen; [2024]
  Nyckelord :Profilskolor; Skoldiscipliner; Privatskolor; Fristående skolor; Gemensamma nämnare privatskolor; Skolval gymnasie; Ämnesinriktning; Pedagogiska metoder i gymnasieskolan; Elevprestationer gymnasium; Betygsskillnader gymnasium; Social dynamik gymnasieskolor; Utbildningsförberedelser gymnasium; Specialiserade gymnasieprogram; Gymnasieutbildningens effekter; Gymnasieelevers välbefinnande; Skolverket gymnasieskolor; Gymnasieutbildningens framtidstrender;

  Sammanfattning : För de flesta elever utgör gymnasieskolan det sista steget före universitetsstudier, och inom vissa program får eleverna till och med en försmak av högre utbildning. Gymnasiet sammanfaller med en period i ungdomen som kan vara emotionellt utmanande, vilket gör det angeläget att erbjuda eleverna en klar, tydlig och rättvis vägledning så långt det är möjligt. LÄS MER

 4. 4. Idrottslärares förståelse för hälsa : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare uppfattar hälsa

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Nathalie Mattsson; [2024]
  Nyckelord :Health education; physical education; learning health; physical education; conceptions of health;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute to knowledge about physical education teachers' understanding of health and how the view of health can be related to theories about health. The theories used in the study are the salutogenic and pathogenic perspective and KASAM. Four physical education teachers participated in a qualitative interview study. LÄS MER

 5. 5. Covid-19: Studiemotivator för vissa, distraktion för andra? : En kartläggning av vilka faktorer som gör att en skola hade en bättre eller sämre utveckling under covid-19 pandemin i form av elever som tog examen i utsatt tid för yrkesprogrmen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Lindén; [2024]
  Nyckelord :Covid-19; distansundervisning; gymnasium; avhopp; examen;

  Sammanfattning : Den här studien är ämnad att kartlägga vilka faktorer som associeras med att en skolahanterade distansundervisningen bättre eller sämre baserat på den andel elever somklarade av skolan på utsatt tid. Studien gjordes genom att undersöka vilka faktorer somskulle kunna tänkas associeras med ett bättre eller sämre studieresultat och utifråndessa göra hypoteser om vad som kommer göra att en skolla associeras med ett bättreeller sämre studieresultat. LÄS MER