Sökning: "Susanne Jakobsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Susanne Jakobsson.

 1. 1. UNGA VUXNA PÅ ARBETSMARKNADEN - En kvantitativ studie om vad som motiverar unga vuxna till arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alicia Helgesson; Susanne Jakobsson; [2023-09-07]
  Nyckelord :Arbetsmarknad; motivation; unga vuxna;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vad unga vuxna mellan 20-26 år motiveras av på arbetsmarknaden idag. Arbetsmarknaden är i ständig utveckling och för att lyckas attrahera rätt medarbetare samt fortsätta vara konkurrenskraftiga är det nödvändigt att vara medveten om vad tilltänkta medarbetare efterfrågar. LÄS MER

 2. 2. Swedish companies and Russia just changed their relationship status to "it is complicated" : A multi-case study about how Swedish B2B companies change commitments towards the turbulent Russian market to remain resilient

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Viktor Jakobsson; Hannes von Dahn; [2016]
  Nyckelord :Market Turbulence; Commitment; Resilience; Risk; Uncertainty; Knowledge; Intangible Resources; Tangible Resources; Operation Mode;

  Sammanfattning : Title:                                   Swedish companies and Russia just changed their                                            relationship status to “It is complicated” ­- A multi-case study about how Swedish B2B companies change commitments towards the turbulent Russian market to remain resilient                     Authors:                             Hannes von Dahn & Viktor Jakobsson   Supervisor:                        Niklas Åkerman   Examiner:                           Susanne Sandberg   Course:                              Business Administration III - Degree Project with specialization in International Business (Bachelor)   Problem:                            The sanctions against Russia and the decline of the oil price have created a complex situation. As a result of this the Swedish export dropped with 50% in just one year. LÄS MER

 3. 3. Att representera ett varumärke : En studie om hur intern kommunikation kan skapa varumärkesambassadörer

  Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Susanne Andersson; Malin Jakobsson; [2012]
  Nyckelord :Brand Ambassadors; internal communication; Store employees; corporate culture; Varumärkesambassadör; intern kommunikation; butikspersonal; företagskultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med ökad konkurrens och då nya marknader som e-handeln växer sig starkare blir det allt viktigare för företag inom modebranschen att arbeta för att stärka varumärket och sina kundrelationer. Den fysiska butiken är en viktig del inom den externa marknadsföringen då företaget kan kommunicera varumärket genom interaktion med kunden. LÄS MER