Sökning: "Thyra Svensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thyra Svensson.

  1. 1. ATTRAHERA OCH BEHÅLLA REKRYTERARE - En kvantitativ undersökning inom rekryteringsbranschen om vad medarbetare uppskattar hos arbetsgivare

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Johanna Kalered Martinsson; Thyra Svensson; [2023-09-13]
    Nyckelord :Employer Branding; Employer Value Propositions; Generations; Human Resource Management; Talent Attraction;

    Sammanfattning : This study aims to investigate which employer value propositions, EVPs, are valued most highly by employees in the recruitment industry. The study's purpose is further extended to examine whether generational differences can be observed in the evaluation of EVPs. A quantitative approach with a questionnaire survey was used. LÄS MER