Sökning: "Viktor Jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Viktor Jakobsson.

 1. 1. Att sätta matematikuppgifter i ett sammanhang : En matematikdidaktisk studie ämnad att undersöka olika typer av kontextualisering av matematikuppgifter i matematik 1 i den svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Viktor Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Kontextualisering; Kontext; Lärare; Matematikuppgifter; Matematik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa de olika typerna av kontextualisering av uppgifter som förekommer inom matematik 1 i den svenska gymnasieskolan samt vilka typer av kontext som föredras/inte föredras av lärare i matematik 1 och varför. Till detta ändamål genomfördes en kvalitativ intervjustudie med tre behöriga lärare i matematik 1. LÄS MER

 2. 2. Determinants of Non-Performing Loans: A Panel Data Empirical Analysis for South European Countries

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Tom Ghorbani; Viktor Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Non-performing loans; Bank-specific determinants; Macroeconomic determinants; Interactive Effects; Cross-sectional dependence; Business and Economics;

  Sammanfattning : The paper analyzes the determinants of non-performing loans in 19 European banks in Portugal, Italy, Greece and Spain based on quarterly data between 2006–2018. We implement a panel data model with interactive effects, which accounts for unobserved heterogeneity and cross-sectional dependence. LÄS MER

 3. 3. Factors triggering currency and banking crises, An empirical study of Latin America during 1990-2010

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :Latin America; Currency crisis; Banking crisis; Binary choice model; Panel data model; Incidental parameter problem; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper examines factors that triggered widespread currency and banking crises in Latin America during 1990-2010 by looking at specific macroeconomic and financial variables. The paper aim to contribute to the vast literature of financial crises by distinguishing itself in three ways. LÄS MER

 4. 4. Högstadielärares läsförståelseundervisning : Fyra svensklärares uppfattning och undervisning om läsförståelse i årskurs 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Viktor Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :Reading instruction; reading comprehension; reading strategies; teachers; pupils; sociocultural theories of learning; reciprocal teaching; Läsundervisning; läsförståelse; lässtrategier; lärare; elever; sociokulturellt lärande; reciprok undervisning;

  Sammanfattning : This study highlights and raise the question regarding how Swedish language teachers teach reading comprehension. The study presents the results of four interviews conducted with four different Swedish language teachers from the grades 7-9. LÄS MER

 5. 5. Swedish companies and Russia just changed their relationship status to "it is complicated" : A multi-case study about how Swedish B2B companies change commitments towards the turbulent Russian market to remain resilient

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Viktor Jakobsson; Hannes von Dahn; [2016]
  Nyckelord :Market Turbulence; Commitment; Resilience; Risk; Uncertainty; Knowledge; Intangible Resources; Tangible Resources; Operation Mode;

  Sammanfattning : Title:                                   Swedish companies and Russia just changed their                                            relationship status to “It is complicated” ­- A multi-case study about how Swedish B2B companies change commitments towards the turbulent Russian market to remain resilient                     Authors:                             Hannes von Dahn & Viktor Jakobsson   Supervisor:                        Niklas Åkerman   Examiner:                           Susanne Sandberg   Course:                              Business Administration III - Degree Project with specialization in International Business (Bachelor)   Problem:                            The sanctions against Russia and the decline of the oil price have created a complex situation. As a result of this the Swedish export dropped with 50% in just one year. LÄS MER