Sökning: "systems theory"

Visar resultat 1 - 5 av 2704 uppsatser innehållade orden systems theory.

 1. 1. Uppföljning av absoluta tjälrörelser : En fallstudie av väg E10 i Kiruna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Hampus Elmehög; [2019]
  Nyckelord :frost; frost heave; PMS objekt; road construction; segregation potential theory; PMS objekt; segregation potential theory; tjäle; tjällyftning; vägbyggnad;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har haft som mål att undersöka tjällyftningen hos en väg i en fältstudie och utvärdera reliabiliteten hos två olika modeller för skattning av tjällyftning. Modellerna som har studerats är Trafikverkets nuvarande, vilken är implementerad i deras vägdimensioneringsverktyg PMS Objekt, samt segregation potential theory. LÄS MER

 2. 2. Klang, form, struktur eller funktion? : En kvalitativ studie i hur gitarrlärare och gitarrelever ser på ackordundervisning på elgitarr.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johannes Kvarnbrink; [2019]
  Nyckelord :electric guitar; chords; guitar chords; CAGED; drop 2; chord scales; guitar education.; Elgitarr; ackord; gitarrackord; CAGED; drop 2; chord scales; elgitarrmetodik.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how a small selection of guitar teachers go about to teach chords on electric guitar, as well as how a small selection of guitar students have experienced the phenomena during their studies. To answer the research questions, two experienced guitar teacher and two guitar students were subjects to qualitative interviews. LÄS MER

 3. 3. Anmälningsplikten till Socialtjänsten - En studie om skolpersonalens upplevelser av att göra en orosanmälan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefine Sternemar; Denize Mathisson; [2019]
  Nyckelord :Duty to report; Experience; Legislation; Routines; Secrecy; School Personnel;

  Sammanfattning : Studien belyser den komplexa problematik som omsluter anmälningsplikten för skolpersonal vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa. Tidigare forskning pekar på att underrapportering är ett problem i de svenska skolorna, men samtidigt menar forskare på att anmälningsfrekvensen inte är intressant att undersöka om man inte också undersöker den problematik som lagstiftningen genererar. LÄS MER

 4. 4. ”Att vara förälder till ett barn i missbruk innebär att du måste ha ett stöd runt omkring dig, annars går du sönder.” : En kvalitativ studie om föräldrar till barn med missbruk och deras upplevelser av socialtjänstens stöd och bemötande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Kathrine Solbakk Andreassen; Botan Tokay; [2019]
  Nyckelord :Children; family; parents’ experiences; social work; substance abuse;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study was to gain knowledge about parents of children with substance abuse and their experiences of social services support and treatment. The data collection consists of seven individual qualitative and semi-structured interviews with parents of children with substance abuse. LÄS MER

 5. 5. Control Strategies for VSC-HVDC links in Weak AC Systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Erik Björklund; [2019]
  Nyckelord :HVDC; VSC; voltage source converter; control theory; weak ac systems;

  Sammanfattning : In this master thesis control systems for a voltage-source converter HVDC connected to weak ac networks are investigated. HVDC stands for high voltage direct current and is a way to transfer power in the electrical power system. LÄS MER