Sökning: "Risk"

Visar resultat 1 - 5 av 24683 uppsatser innehållade ordet Risk.

 1. 1. Value at Risk Estimation using GARCH Family Models: A Comparison of Different Specifications and Distributions.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Khaled Jrideh; [2023-05-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The objective of this study is to compare the performance of different GARCH models, under various conditional distribution assumptions, to predict one-day-ahead Value-at-Risk (VaR) for three stocks: Swedbank, Handelsbanken, and SEB over the Covid-19 period. The performance is evaluated using Kupiec, Christoffersen tests and the Quadratic Loss. LÄS MER

 2. 2. Kontrastmedelsinducerad nefropati

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ljaljevic Amer; Oskar Nåfält; [2023-05-10]
  Nyckelord :Kontrastmedelsinducerad nefropati; Datortomografi; Angiografi; Intervention; Jodkontrastmedel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Redan på 30-talet när det radiologiska kontrastläkemedlet upptäcktes har kunskap om des toxicitet varit känt. Sedan dess har forskning och utveckling gjorts för att försöka minska de skador som kan uppstå av läkemedlet. LÄS MER

 3. 3. Svensk fröodling och bevarandet av kuIturarvsväxter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Betty Granqvist; [2023-05-03]
  Nyckelord :seed cultivation; cultural heritage plants; sustainability;

  Sammanfattning : In Sweden, we currently import the majority of all the seeds that are grown here. But there are various companies that are working to bring back a Swedish seed cultivation and at the same time spread Swedish cultural heritage plants. LÄS MER

 4. 4. Anestesiologers erfarenheter av vård och behandling av patienter med substansbruksproblematik: En intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Felicia Karlsson; [2023-04-20]
  Nyckelord :kvalitativ; multidisciplinärt team; substansbruksproblematik; alternativa behandlingar; smärtlindring; opioider;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användningen av illegala substanser i samhället är ett växande problem. Substanser som opioider och bensodiazepiner används inom den perioperativa vården, vilket kan vara problematiskt för patienter med en tidigare eller nuvarande substansbruksproblematik. LÄS MER

 5. 5. Utsatthet i barndomen som riskfaktor för suicidalitet – kan socialt stöd skydda?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Isabella Asimakidis; Tova Mollby; [2023-04-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare forskning indikerar att utsatthet i barndomen kan vara förknippat med en ökad risk för suicidalitet. Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan suicidalitet och enskild och multipel utsatthet i barndomen bland tonåringar samt om socialt stöd modererar detta samband. LÄS MER