Sökning: "Risk"

Visar resultat 1 - 5 av 21877 uppsatser innehållade ordet Risk.

 1. 1. STANDARDIZED ORGAN AT RISK VOLUME FOR EXTERNAL BEAM RADIATION THERAPY IN PROSTATE CANCER AND ITS RELATIONSHIP TO VOLUMES DEFINED BY CLINICAL PRACTICE

  Master-uppsats,

  Författare :Dang Thao; [2022-01-13]
  Nyckelord :Medical physics; Radiation therapy; Prostate cancer; Organs at risk;

  Sammanfattning : Background/Purpose:In radiation therapy (RT), the radiation dose calculated in tumours and normal tissue depends on how the volumes are defined. It is difficult to standardize how tumour volumes should be defined because their anatomical extension can differ greatly between individuals. LÄS MER

 2. 2. Psykologers upplevelse av arbetet med suicidnära barn och ungdomar på BUP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrietta Parkkila; Ava Shamsipoor; [2022]
  Nyckelord :suicidal children and adolescents; psychologists; child and adolescent psychiatry; perceived organizational support; suicidnära barn och ungdomar; psykologer; barn- och ungdomspsykiatri; upplevt organisatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ses som ett folkhälsoproblem bland barn och ungdomar. Psykiska besvär tidigt i livet ökar risken för suicidförsök. I åldersgruppen 10–19 år begår ungefär 50–60 personer suicid per år i Sverige. Psykologer på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) arbetar bland annat med suicidnära barn och ungdomar. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar mekaniskt snytbaggeskydd, markberedning, plantstorlek och plantgödsling granplantors överlevnad och tillväxt?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Johanna Abrahamsson; Jessica Wallgren; [2022]
  Nyckelord :mekaniskt snytbaggeskydd; plantstorlek; markberedning; plantgödsling; föryngringsåtgärder; vitalitet;

  Sammanfattning : Reforestation of land entails both costs and uncertainties. Risk of pine weevil infestation, competition from other vegetation, frost and insufficient nutrient supply are some examples. LÄS MER

 4. 4. Överskuldsatthet - En netnografisk studie om överskuldsattas beskrivningar av sitt mående på forumet LånForum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Salomon de Leeuw; Sophie Mösges; [2022]
  Nyckelord :Over-indebtedness; netnography; well-being; Goffmans concept of stigma; the economy-shame model; Social Sciences;

  Sammanfattning : There are some people that cannot bear with their own burden of debt. These are over-indebted individuals. Research show that the reasons for over-indebtedness are macroeconomic shocks, personal shocks such as sickness, divorce and unemployment, but also sociological factors that make individuals want to spend more than they should. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av ledarkonstruktion vid bränsletest : Teoretisk konceptframtagning av ledarkonstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Sebastian Skans; [2022]
  Nyckelord :bränslestavar; critical heat flux; departure from nucleate boiling; kärnkraft; värmeledning;

  Sammanfattning : In nuclear power plants, during operation at high temperatures, there can occur a steam build-up around the fuel rods at an increasing rate. This inhibits the water’s effectivity in removing heat from the rods. When this occurs and reaches a critical point, the temperature in the fuel rods surges, which can lead to them being damaged. LÄS MER