Sökning: "Risk"

Visar resultat 1 - 5 av 7230 uppsatser innehållade ordet Risk.

 1. 1. Klimatanpassning- Fastighetsägares möjligheter att vidta gemensamma åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofie Persson; [2018]
  Nyckelord :Klimatanpassningsåtgärd; markavvattning; vattenverksamhet; gemensamhetsanläggning; miljöbalken; lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As a result of climate change, our society will need to start to adapt to the changing conditions. With these changes the risk of floods, races, spills and erosion along the coasts, lakes and streams of Sweden will increase. LÄS MER

 2. 2. Smärtbedömning vid intramuskulär administrering av två former av bensylpenicillin till häst

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Matilda Axelsson; [2018]
  Nyckelord :bensylpenicillin; prokain; lidokain; adrenalin; häst; intramuskulär administration; penicillinchock; prokaintoxicitet; biverkningar; smärta; smärtbeteende; smärtutvärdering; klinisk utvärdering; palpation;

  Sammanfattning : Prokaintoxicitet, kallad ”Penicillinchock” av djurägare, är den vanligaste och allvarligaste biverkningen till bensylpenicillinprokain (Pc-prok) där ett stort antal fall sannolikt inte rapporteras av veterinärer eller djurägare. Majoriteten av reaktionerna orsakas av depå- och lokalbedövningsmedlet prokain när injektion i halsmuskeln råkat ske intravasalt och snabbt når toxiska nivåer i blodet. LÄS MER

 3. 3. Brottsprevention i grundskolan. En analys av skolpersonals berättelser.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Louise Bynke; [2018]
  Nyckelord :kriminalitet; brottsprevention; orosanmälan; socialtjänsten; skolpersonal; grundskola; sociala band; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats berättar personal i skolan om hur de ser på och arbetar med brottsprevention för att risken för att barn hamnar i kriminalitet senare i livet ska bli så låg som möjligt. Det arbetet är viktigt eftersom det minskar lidandet hos brottsoffer och gärningspersoner och även behovet av dyrare och mer komplicerade samhällsinsatser senare i livet. LÄS MER

 4. 4. From Selling Point to Experience Point - A Qualitative Exploration of How Millennials Shop Offline and How to Attract Them to Physical Retail Stores

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annemarie Besenthal; Svea Pohl; [2018]
  Nyckelord :Customer experience; motivations; expectations; physical retail; tech and touch; engagement; emotions; in-store customer experience; experience point; emotional experience; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to understand the motivations and expectations of millennials to shop offline in order to find out how retailers can respond to these by means of in-store customer experience and thus create an attractive experience point. We first examined literature in regards to motivations and expectations that influence customer behaviour in order to gain an understanding of the customer perspective. LÄS MER

 5. 5. Life After Bankruptcy - An explorative study on how past bankruptcy experience of directors and CEOs affects a firm's risk-taking, performance and chance of survival

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Casper Nilson Wrede; Andrea Sgambaro; [2018]
  Nyckelord :Bankruptcy; Director experience; CEO experience; Risk-Taking; Behavioral Biases;

  Sammanfattning : This paper examines the effects of directors' and CEOs' past bankruptcy experiences on firms' outcomes. We argue that for individuals who have been involved in a corporate bankruptcy, the experience could either bring about a learning effect ("Hot-Stove mechanism"), or confirm their pre-existing behavioural biases ("Innate Risk-Taking mechanism). LÄS MER