Sökning: "puls"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade ordet puls.

 1. 1. Att vända eller inte vända?

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofie Andersson; Kristina Lundqvist Dahmén; [2019-06-20]
  Nyckelord :Intensivvård; lägesändring; vändning; kroppsposition;

  Sammanfattning : Background: Immobilization increases the risk of thrombosis, pneumonia and pressure ulcer. Critically ill patients treated in intensive care units (ICU) are often both sedated and intubated and have to be passively turned by health workers to reduce and avoid complications. Turns are there for one of the most frequent tasks for ICU nurses. LÄS MER

 2. 2. Aptus Relax - fungerar det i praktiken?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Julia Bengtsson; Fanny Sandqvist; [2019]
  Nyckelord :Aptus Relax; stress; hund; klinisk undersökning; fysiologiska parametrar; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Besök på djurklinik kan vara stressande för hundar vilket kan försvåra en klinisk undersökning och medföra en risk för djurhälsopersonal om hundens stress övergår i ett aggressivt beteende. Aptus Relax är ett kompletteringsfoder som marknadsförs att bidra till ett lugnt och balanserat beteende. LÄS MER

 3. 3. Binary classification of HRV signals

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Rebecca Lütz; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Heart rate variability, commonly abbreviated as HRV, displays the variance between consecutive heartbeats. This variance occurs naturally but can change due to stress and problems with the cardiac system. HRV is therefore widely used for medical research. LÄS MER

 4. 4. Can Consumer Wearables Provide Information for Stress Measurements?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Emilia Törnell; [2019]
  Nyckelord :Wearables; Heart rate; Accuracy; Feature; Effective; User experience.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Psychiatric diagnoses are growing as the most common reason for people in Sweden to leave in sick from work, and within this category, stress-related health problems is the largest. At the same time, a market of wearables is exploding with new ways to keep track of health. LÄS MER

 5. 5. Kan fyra veckors yoga reducera stress hos domstolshandläggare på Nacka tingsrätt? : En kvantitativ interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jenny Österman; Sanna Lindstrand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet är att studera om yoga kan minska stress hos domstolshandläggare vid mark- och miljödomstolen i nacka tingsrätt. Frågeställning: Kan fyra veckors yoga reducera stress hos domstolshandläggare på Nacka tingsrätt? Den sekundära frågeställningen är: Finns det ett samband mellan den självuppskattade stressen och de fysiologiska testerna? Metod För att få bästa möjliga pålitlighet har två olika enkäter samt två olika fysiologiska tester används före- och efter interventionen. LÄS MER