Sökning: "katt"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade ordet katt.

 1. 1. En pilotstudie: förekomst av inflammatoriska celler i synovialmembranet vid osteoartrit hos katt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofia Tengstrand; [2020]
  Nyckelord :osteoartrit; katt; synovialmembran; synovit; mastceller; makrofager; B-celler; T-celler;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Veterinärers kännedom om och inställning till användandet av suturmaterial behandlade med triklosan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Axel Brånstrand; [2020]
  Nyckelord :triklosan; plus-suturer; antibakteriella suturmaterial;

  Sammanfattning : Infektioner i operationssår, s.k. SSI (Surgical Site Infections), är en vanligt förekommande komplikation efter kirurgi på hund och katt. SSI ger ökad risk för mortalitet och lidande för djuret samt en ökad kostnad och känslomässig påverkan på djurägaren. LÄS MER

 3. 3. Serumkoncentrationer av symmetriskt dimetylarginin hos katt : en pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Bergman; [2020]
  Nyckelord :katt; SDMA; symmetriskt dimetylarginin; kreatinin; kronisk njursjukdom;

  Sammanfattning : Kronisk njursjukdom är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd hos framför allt äldre katter och även en vanlig orsak till avlivning hos katt. För att bedöma njurfunktionen hos katt analyseras vanligtvis koncentrationen av kreatinin i serum eller plasma, vilket är en enkel men relativt okänslig metod. LÄS MER

 4. 4. Katter i barnlitteratur – Undersökning av representation av katter i barnböcker

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Daria Petrachkova; [2020]
  Nyckelord :Antropomorfism; Barnböcker; Bilderböcker; Djur; Illustration; Katt;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur katter representeras i två illustrerade barnböcker, och jämför med observationer av katters beteende ur ett etologiskt perspektiv. Syftet med detta är att uppmärksamma och bidra till ökad förståelse bland grafiska formgivare, illustratörer och andra ämnesintresserade för de utmaningar som avbildning av katter och andra djur kan resultera i. LÄS MER

 5. 5. Interaktioner mellan människa och tamkatt (Felis silvestris catus)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Olivia Pålsson; [2020]
  Nyckelord :människa-katt interaktion; Felis silvestris catus; miljö; effekter; faktorer; välfärd;

  Sammanfattning : Throughout the history of mankind, our intertwined story with the domestic cat (Felis silvestris catus) is a complex one. From being a tiny solitary hunter who lived among humans and their unwanted debris, until today when the cat is one of the most popular pets in the world. LÄS MER