Sökning: "katt"

Visar resultat 1 - 5 av 347 uppsatser innehållade ordet katt.

 1. 1. Hårkortisolkoncentration som ett objektivt mått på stress hos katt : en studie av friska och kroniskt sjuka katter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Jettel; [2021]
  Nyckelord :hårkortisolkoncentration; HCC; katt; kronisk stress;

  Sammanfattning : Kortisol är ett hormon i gruppen glukokortikoider som frisläpps från binjurebarken till blodet efter signal från hypotalamus och hypofysen. Kortisol har flera funktioner i kroppen, där en av de viktigaste är att vara ett stresshormon för att hjälpa individen att överleva i situationer då viktiga resurser ej finns att tillgå. LÄS MER

 2. 2. Veterinärers och djursjukskötares kännedom om och inställning till FISS : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Zeinab Kassab; [2021]
  Nyckelord :feline injection site sarcoma; FISS; vaccinationsassocierat; injektionsassocierat; sarkom; tumör; katt;

  Sammanfattning : Feline injection site sarcomas (FISS), är injektionsassocierade sarkom som kan uppstå till följd av injektioner hos katt. Trots omfattande forskning är patogenesen för FISS fortfarande inte helt klarlagd. LÄS MER

 3. 3. Krisen i Svenska Akademien : En katt och råtta-lek med media

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Stina Meyerson; Alba Volo Wiklund; [2021]
  Nyckelord :Svenska Akademien; Crisis communication; #metoo; Rhetoric; Media Logic; Svenska Akademien; kriskommunikation; #metoo; retorik; medielogik;

  Sammanfattning : The research aims to examine Svenska Akademien’s external crisis communication 2017–2018, in the crisis induced by an exposition of sexual assaults and harassments by the so called "Kulturprofilen" during #metoo. Since the case is a historical event in Sweden and organizational crises of confidence, the study intends to contribute to the research field by adding knowledge about an uncharted area and case. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av missbildningar hos kattungar, och en undersökning av relationerna mellan missbildningar, dödfödsel och kejsarsnitt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Annie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :missbildning; medfödd defekt; dödfödsel; kejsarsnitt; kattunge; kattungar; katt;

  Sammanfattning : Missbildningar förekommer hos kattungar och orsakar olika grader av lidande. En del missbildningar ökar även risken för dödfödsel och förlossningskomplikationer. Variationer mellan olika kattraser har setts vad gäller förekomst av vissa missbildningar, risk för dödfödsel och behov av kejsarsnitt. LÄS MER

 5. 5. En pilotstudie: förekomst av inflammatoriska celler i synovialmembranet vid osteoartrit hos katt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofia Tengstrand; [2020]
  Nyckelord :osteoartrit; katt; synovialmembran; synovit; mastceller; makrofager; B-celler; T-celler;

  Sammanfattning : .... LÄS MER