Sökning: "katt"

Visar resultat 1 - 5 av 368 uppsatser innehållade ordet katt.

 1. 1. "Att gå in som en katt i mörker, med morrhåren rakt fram" - Personalerfarenheter inom barn- och ungdomshabiliteringen om att fråga om sexuella övergrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elsa Björk Andersdóttir; Fanni Hellemarck; [2021]
  Nyckelord :Barn- och ungdomshabiliteringen; sexuella övergrepp; barn med funktionsnedsättning; personal; Child and Youth Habilitation Services; Sexual abuse; Disabled children; Staff; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka möjligheter och hinder som personal på barn- och ungdomshabiliteringen upplever gällande att ställa frågor om sexuella övergrepp. Detta undersöktes genom semistrukturerade intervjuer med åtta deltagare från sex olika enheter inom barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne. LÄS MER

 2. 2. Omplacering av katt i Sverige : via Blocket.se

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Alva Lust; [2021]
  Nyckelord :Cat; rehoming; online adoption; behaviour; ; welfare; Covid-19;

  Sammanfattning : The amount of homeless cats on this planet is a problem for many countries in the world, including Sweden with an estimated 100 000 homeless cats. It is not obliged to register cats in Sweden which makes it easy to buy, sell and own a cat. LÄS MER

 3. 3. Sällskapskaninens välfärd i Sverige : Djurhållning och dess inverkan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Louise Ramström; [2021]
  Nyckelord :oryctolagus cuniculus; companion rabbit; animal husbandry; animal welfare; animal breeding; animal ethics; oryctolagus cuniculus; sällskapskanin; djurhållning; djurvälfärd; djuravel; djuretik;

  Sammanfattning : Den domesticerade kaninen (Oryctolagus cuniculus) är idag ett vanligt sällskapsdjur världen över. Sällskapskaniner framhålls som det tredje mest populära sällskapsdjuret i Sverige, efter hund och katt. LÄS MER

 4. 4. COVID-19 in cats : prevalence of antibodies in cats in Sweden, concern among owners and development of COVID-19 SIA as the analytical method

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jennifer Högberg Jeborn; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; SARS-CoV-2; cats; antibodies; seroprevalence; SIA;

  Sammanfattning : COVID-19 is a disease which has had great impact on the world in 2020. It has infected millions of people during the year, and been confirmed in animals such as cats, dogs and minks. The receptor ACE2 which is the target for the virus SARS-CoV-2 to use for attachment to the cell, is very similar between cats and humans. LÄS MER

 5. 5. Den geriatriske kattens näringsbehov : vilka hälsofördelar kan en anpassad diet medföra?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hanna Malmberg Persson; Tommi Pölkkö; [2021]
  Nyckelord :behandling; behov; diet; gamla; geriatriker; nutrition; katt; katter; sjukdom; underhåll;

  Sammanfattning : Katten är ett omtyckt husdjur och finns i många hushåll runt om i Sverige. En bättre hälsostatus till följd av bättre kunskap och förbättringar inom djurhälsovård, nutrition och skötsel av katter har medfört att många katter idag lever längre och uppnår allt högre ålder. LÄS MER