Sökning: "katt"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade ordet katt.

 1. 1. Dystoki hos brachycephala hundar och katter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Johanna Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :dystoki; brachycephala; dog; katt; kejsarsnitt; anatomi;

  Sammanfattning : Brachycephala hund- och kattraser ökar allt mer i popularitet, då de har blivit eftertraktade med avseende på deras utseende men även deras beteende, vilket kan ses genom att många av dessa hundraser har ökat i antal registreringar i flera länders kennelklubbar. Bland dessa brachycephala raser förekommer dock en hel del hälsoproblem, vilka har uppmärksammats allt mer de senaste åren, men då är det ofta främst andningsproblemen som lyfts fram. LÄS MER

 2. 2. Progressive retinal atrophy in cats

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Aida Wolf; [2019]
  Nyckelord :Progressive retinal atrophy; retinal degeneration; cat; feline;

  Sammanfattning : Progressive Retinal Atrophy (PRA) is an umbrella term used to describe a variety of inherited retinopathies observed in multiple species. This literature study focuses on PRA observed in five different cat breeds: Abyssinian, Siamese, Persian, Bengal and African black-footed cat. LÄS MER

 3. 3. Det är inte en katt! Det är en häst! : En studie om bildskapande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Louise Baaz; [2019]
  Nyckelord :Interpretation of the children’s pictures; Communication; Preschool; Image forming; Socio-cultural perspective; Tolkning uppfattning; Kommunikation; Förskola; Bildskapande; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om pedagogers syn på barns bildskapande i förskolan. För att undersöka detta har jag valt att använda mig av semistrukturerade kvalitativa intervjuer som metod, i studien har det gjorts 5 intervjuer med olika pedagoger. LÄS MER

 4. 4. Pyruvatkinasbrist : genetik och klinisk bild hos katt, hund och människa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Felicia Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :pyruvatkinasbrist; PK-brist; katt; hund; människa; PKLR; mutation; symptom;

  Sammanfattning : Pyruvatkinasbrist är en av de vanligaste ärftliga hemolytiska anemierna som orsakas av enzymbrist. Sjukdomen har observerats hos människor över hela världen och hos flertalet raser av hund och katt. LÄS MER

 5. 5. Diabetes mellitus hos hund och katt : skillnader i etiologi och patologi

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Cassandra Linder; [2019]
  Nyckelord :diabetes; mellitus; hund; katt; skillnader; likheter; patologi; etiologi;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus är en endokrin sjukdom som orsakas av en försämrad förmåga hos kroppen att producera eller svara på insulin, vilket resulterar i onormal metabolism av kolhydrater och förhöjda nivåer av glukos i blodet och urinen. Diabetes mellitus är även en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos hund och katt, vars prevalens har ökat de senaste åren. LÄS MER