Sökning: "smärtskala"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet smärtskala.

 1. 1. Skillnader i smärtuttryck hos halta mjölkkor före och efter behandling av ortopediska sjukdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Alexandra Granlund; [2022]
  Nyckelord :smärtuttryck; nötkreatur; mjölkkor; hälta; smärtansikte; smärtskala;

  Sammanfattning : Smärta är ett viktigt djurvälfärdsproblem hos nötkreatur och ortopediska sjukdomar som orsak till smärta är vanligt förekommande. Användningen av smärtlindring till nötkreatur varierar i hög grad vilket kan hänga ihop med svårigheterna till smärtbedömning. LÄS MER

 2. 2. Samstämmighet hos djurhälsopersonal vid smärtbedömning av häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Annelie Ohlén Wetterlund; Freyja Hatt; [2020]
  Nyckelord :häst; smärtbedömning; smärtskala; samstämmighet; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Att identifiera och gradera smärta är inte en självklarhet ens vid bedömning av människor, som i de flesta fall kan beskriva sin egen smärta. Bedömning av smärta hos djur innebär ytterligare svårigheter, då de inte kan kommunicera verbalt och ofta döljer sin smärta, vilket gör att hjälpmedel såsom smärtskalor är nödvändigt. LÄS MER

 3. 3. Kronisk smärta hos hundar med osteoartrit : en jämförelse av två smärtskalor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Sundkvist; [2017]
  Nyckelord :osteoartrit; kronisk smärta; Helsinki Chronic Pain Index; Canine Brief Pain Inventory; smärtskala;

  Sammanfattning : Mer än 20% av hundar över ett års ålder drabbas av osteoartrit. Det är en ledsjukdom med förslitning av ledbrosket, benpålagringar och ofta inflammation i ledkapseln som följd. Sjukdomen leder till kronisk smärta och sänkt livskvalitet hos de hundar som inte får tillräcklig behandling. LÄS MER

 4. 4. Facial expression of pain in horses undergoing flexion test and relation to lameness

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ingrid Lindstedt; [2017]
  Nyckelord :horse; equine; pain evaluation; pain face; lameness; flexion test;

  Sammanfattning : SUMMARY Recent studies have indicated that horses in pain exhibit a facial expression of pain. The so called pain face includes a number of different pain specific attributes. Up until now, the equine pain face has only been studied on horses with induced somatic pain or post-operative pain. LÄS MER

 5. 5. Smärtbedömning: översättning inför validering av UNESP – Botucatu Multidimensional Composite Pain Scale

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jessica Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :katt; smärta; smärtskala; smärtlindring; smärtbedömning; översättning; validering; UNESP: Botucatu Multidimensional Composite Pain Scale;

  Sammanfattning : Djursjukskötare arbetar dagligen med att bedöma och behandla smärta i sitt arbete ute på kliniker och djursjukhus. Att inte behandla smärta orsakar inte bara onödigt lidande hos patienterna, utan det försämrar även läkningspro-cessen. LÄS MER