Sökning: "hälta"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet hälta.

 1. 1. Complications and the quality of life after surgical correction of medial patellar luxation in dogs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Karin Rantén; [2018]
  Nyckelord :medial patellar luxation; surgery; complications; quality of life; dog; retrospective; questionnaire;

  Sammanfattning : Medial patellar luxation is one of the most common orthopedic disorders in dogs, especially in small breed dogs. It is, in most cases, a developmental disorder associated with skeletal deformities and malalignment of the extensor mechanism. Patellar luxation is classified into four grades, see Table 2. LÄS MER

 2. 2. Fång hos häst och dess association till grovtarmsstörningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Julia Strandberg; [2018]
  Nyckelord :aminer; bete; endotoxiner; exotoxiner; icke-strukturella kolhydrater; inflammatoriska cytokiner; kolhydrater; lameller; matrix metalloproteinaser; fruktaner; spannmål; stärkelse; vallfoder;

  Sammanfattning : Fång är ett systemiskt tillstånd som uppenbarar sig i hoven och innebär en inflammation av hovens lameller. Vid fång kommer förbindelsen mellan hovbenet och hovväggen att upphöra och den drabbade hästen utvecklar olika symptom, bl.a. hälta, och kan drabbas av hovbenssänkning eller hovbensrotation. LÄS MER

 3. 3. En fallstudie av effekten av systemisk NSAID-behandling hos sex hästar med ortopedisk sjukdom : förändras smärtbeteende och rörelseasymmetri?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Linnéa Andersson; [2018]
  Nyckelord :Häst; Hälta; Asymmetri; Smärta; Kronisk; smärtutvärdering; NSAIDs;

  Sammanfattning : Hälta är den vanligaste orsaken till veterinärvård hos våra svenska hästar och leder många gånger till en förkortad tävlingskarriär, avlivning och lidande. Hältor kan vara svåra att identifiera vilket leder till att många hästar går med en hältproblematik en längre tid innan ägarna söker veterinärvård. LÄS MER

 4. 4. Ryttarens inverkan på symmetrin i hästens rörelsemönster vid lättridning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofia Eklund; [2018]
  Nyckelord :Häst; Ryttare; Rörelsemönster; rörelseasymmetri; Hälta; Lameness Locator; ; Rörelseanalys;

  Sammanfattning : Ortopediska skador är en av de vanligaste orsakerna till hästars veterinärbesök och många hästar drabbas någon gång av denna typ av skador. Symtomen är ofta hälta och kodledsinflammation är den vanligaste diagnosen. Sjukdomar i leder är även den vanligaste orsaken till att hästar avlivas. LÄS MER

 5. 5. Effekten av hästars ålder och utbildningsgrad på bäckenets vertikala rörelsemönster på volt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Lina Bogren; [2018]
  Nyckelord :rörelsemönster; symmetri; rörelseasymmetrier; bäcken; lameness locator;

  Sammanfattning : I tidigare studier har det visat sig att majoriteten av normalt fungerande ridhästar uppvisar rörelseasymmetrier vid objektiv rörelseanalys. Många av asymmetrierna är av samma magnitud som de hos hästar med låggradiga hältor som utreds på klinik. LÄS MER