Sökning: "Flertydighet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Flertydighet.

 1. 1. Lättkränkt? : en genreanalys av roasts i P3 Morgonpasset

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Lina Buhre; [2019]
  Nyckelord :Retorik; Satirisk Biografi; Roast; Underförståddhet; Flertydighet; Polyvalens; Genreapplciering; Lovtal; Smädelse; Jimmie Åkesson; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Följande uppsats undersöker hur ett flertydigt språkbruk kan påbjuda oönskade följder och reaktioner. Som exempel på flertydigt språkbruk undersöks biografier tillägnade Sveriges riksdags åtta partiledare. LÄS MER

 2. 2. "Planeterna talar sitt tydliga språk" : En genreanalys av horoskop från fyra svenska tidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Ebba Berling; [2019]
  Nyckelord :horoskop; genreanalys; genredrag; genre; funktion; retoriska strategier; tilltal; bildspråk; retoriska frågor; retorisk flertydighet; självhjälpslitteratur; romans;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kring kring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Eva Frisendahl; [2010]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur och varför användandet och den lexikala betydelsen av ordet kring förändrats mellan 1965 och 2008. Den tar avstamp i semantikens teorier om ords betydelser, särskilt den kognitiva lingvistiken med dess tillämpning av våra mentala bilder av omvärlden, inklusive prepositioners betydelse. LÄS MER