Sökning: "Tanum"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Tanum.

 1. 1. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karolina Wingård; [2021]
  Nyckelord :livsmedelssystem; jordbruk; matproduktion; foodscape; biologisk mångfald; biotoper; ekosystem; ekosystemtjänster; miljömål; Tanum;

  Sammanfattning : Food production and land use could be blamed for a lot of the global environmental issues present in todays society. With an ever increasing global population and steadily increasing effects of climate change, which threaten our crops, there is likely potential for issues to increase in scope and severity. LÄS MER

 2. 2. Multiple expressions of the wheel cross motif in South Scandinavian rock carvings : case studies of Tanum and Enköping in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Yani Ma; [2020]
  Nyckelord :Rock carvings; Southern Scandinavia; wheel cross; intercontextual; materiality; lifeline; comparative analysis; Tanum; Enköping; Hällristningar; södra Skandinavien; hjulkors; interkontextuell; materialitet; livslinje; jämförande analys; Tanum; Enköping;

  Sammanfattning : Scandinavian rock carvings can be described as the special rock art languages that were written by prehistoric humans to express their ideas, beliefs and thoughts. Each piece of figurative motif language might tell a prehistoric story about for instance domestic life, social practice, ritual or cosmology. LÄS MER

 3. 3. Gudinna, kvinna eller prästinna : vad visar de kvinnliga hällristningarna i Bohuslän

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Britt-Marie Öhrström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tanum, is situated in the north part of Bohuslän in Sweden and is the most famouse area of Rock Art of the world. It´s now a World Heritige since 1994. More than 100 000 images are carved on the rocks near by the sea. Archaeologists believe that carved feet and cupmarks can date from mesoliticom and neoliticum. LÄS MER

 4. 4. Planering av grönytor och bostäder i turiststarka kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Amanda Hadenius; [2019]
  Nyckelord :Green areas; tourists; hpusing planning; environmental quality goals; Grönytor; turistkommuner; bostadsplanering; miljökvalitetsmål;

  Sammanfattning : Idag planerar och exploaterar vi allt mer i städer och samhällen. Vi har behov av bostäder eftersom Sveriges befolkning ökar och kommunens planering sker därför därefter. Men vi har också ett behov av grönytor, ur flera hälsoperspektiv behövs natur och grönska för vårt välmående. LÄS MER

 5. 5. Ditt, mitt eller vårt? : Bronsålderns ekonomiska system vid Pryssgården och Apalle

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Linus Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Bronze age; Staple Finance; Wealth Finance; Pryssgården; Apalle; Bronsålder; Redistribution; Prestigeekonomi; Pryssgården; Apalle;

  Sammanfattning : The Bronze Age in southern Sweden is a period that has seen a great deal of research for as long as archaeological studies have been undertaken in this country. While we have a rich material record and even many visible indicators of the time in the landscape, such as the rock carvings of Tanum and the many mounds dotting the landscape, many aspects of that society are relatively poorly understood. LÄS MER