Sökning: "Retorik"

Visar resultat 1 - 5 av 1275 uppsatser innehållade ordet Retorik.

 1. 1. Kae Tempests visuella retorik : “Riots are tiny though, systems are huge”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Teodor Bergqvist; [2022]
  Nyckelord :Retorik; semiotik; musikvideo; politik; samhällskritik; Kae Tempest; Europe is Lost;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera filmmediets retorik i Kae Tempest musikvideo till låten Europe is Lost. Den retoriska situationen närmas genom att studera hur Tempest använder sig av filmklipp från nyhetsmedia och populärkultur som semiotiska tecken. I detta analyseras även Tempest användning av satir och humor. LÄS MER

 2. 2. Hur motiverar svenska börsbolag sina nedskrivningar på goodwill? : Ett retoriskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jennifer Stenroos; Helena Zetterström; [2022]
  Nyckelord :Retorik; motiveringar; nedskrivningar; goodwill;

  Sammanfattning : Goodwill has been a controversial matter both in question of definition and whether it should be handled with impairments or not. This study does not aim to examine its definition, but to examine how Swedish companies motivate their goodwill impairments. LÄS MER

 3. 3. Det här är Jag, välj mig! : en komparativ analys av ethos i personliga brev

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Tara Bellini; [2022]
  Nyckelord :personliga brev; personligt brev; ethos; stil; lingvistik; visuell retorik; General Works;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka skillnader och likheter i framgångsrika respektive mindre framgångsrika brev för att söka finna likheter och skillnader i de val avseende stil, lingvistik och estetik som görs i breven. Vidare undersök även på vilket sätt de sökandes ethos kan komma att påverkas av de val som utgör brevets utformning. LÄS MER

 4. 4. Offer och förövare : En retorisk analys av hur offer och förövare gestaltas i nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Retorik

  Författare :Filippa Söder; [2022]
  Nyckelord :Gang-related shootings; framing; dramatism; rhetoric; news media; Gängrelaterade skjutningar; framing; dramatism; retorik; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to create knowledge about how Swedish news media report on gang-related shootings, in particular how victims and perpetrators are portrayed, to discuss how media reports can affect readers´perseptions. In order to answer the purpose of the study, framing and a modified pentad analysis were used. LÄS MER

 5. 5. Från ideologi till image. : En analys av visuell retorik i Socialdemokraternas valaffischer.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Vera Einarsdóttir; [2022]
  Nyckelord :Sökord: visuell retorik; valaffischer; Socialdemokraterna; politisk kommunikation; retorik; ideologi; manifest retorik; latent retorik; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur Socialdemokraternas valaffischer sett ut och förändrats sett i ljuset av visuell retorik som perspektiv. Problemområdet mynnar från att studier av politisk kommunikation historiskt sett negligerat det visuella i stor omfattning och så även inom retorikstudier. LÄS MER