Sökning: "Retorik"

Visar resultat 1 - 5 av 1126 uppsatser innehållade ordet Retorik.

 1. 1. ETT EUROPA FÖR ALLA - ELLER? - En analys av det etnonationalistiska budskapet hos den radikala högern i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Nygren-Niemelä; [2021-05-11]
  Nyckelord :etnonationalism; populism; radikalhöger; ’frame’ teori; attityder till migration; Dansk Folkeparti; Sverigedemokraterna; retorik; inramning;

  Sammanfattning : This Bachelors Thesis aims to explain how radical right wing parties in Scandinavia expresses their ethnonationalist core message by focusing on how they frame issues and solutions in regards to immigrants and migration policy, as well as how this affects the overall rhetoric regarding immigration. My two main questions are How is the ethnonational core message articulated and how does it vary between radical right wing parties in Scandinavia, and what are the consequences for the overall rhetoric on migration? Which similiarties and differences are poosible to identify in the parties expressions of the ethnonationalist message? and How are issues and solutions, in relation to ethonationalism and attitudes towards immigration, expressed by the Danish People´s Party and the Sweden Democrats? Are there any differences between the parties expressions, and if so, which?. LÄS MER

 2. 2. En plats för frihet, flexibilitet och barnslärande : En studie om hur pedagoger talar om utomhusmiljönutifrån ett pedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Persson; Caroline Nordblad; [2021]
  Nyckelord :Barns lärande och utveckling; diskursanalys; diskurspsykologi; lärmiljö; pedagogers perspektiv; socialkonstruktionism; utomhusmiljö.;

  Sammanfattning : Utomhusmiljön kommer ofta i skymundan och pedagogers fokus hamnar på inomhusmiljönoch dess betydelse för barns lärande och utveckling. Enligt forskningen i föreliggande studieser inte pedagogerna alltid utomhusmiljö som en undervisningsmiljö samt att de intar en passivroll. LÄS MER

 3. 3. The Squads relation till ”the Jurassic Jerk” : en retorisk studie om politiskt semantiskt våld på Twitter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Max Kanakura; [2021]
  Nyckelord :Twitter; AOC; Squad; semantic violence; identity; rhetorical agency; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Twitter took off as a political tool with the 2016 election and it became a space for personal attacks directed to and between politicians. This study focuses on the Squad, four female politicians representing minorities and their use of Twitter in the months before the US election of 2020. LÄS MER

 4. 4. Barns delaktighet i beslut som rör dem, tillgång eller hot? : - En studie om hur barns delaktighet konstrueras i pedagogers samtal.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linnea Ekman; Felicia Österbom; [2021]
  Nyckelord :Barns delaktighet; fokusgruppsamtal; förskola; socialkonstruktionism; diskurspsykologi; förskollärare;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur barns delaktighet i beslut som rör dem konstrueras i pedagogers samtal då det är något som saknades i den tidigare forskningen. Studien är av relevans för all verksam personal inom förskola som möjliggörare för barns delaktighet i beslut som rör dem. LÄS MER

 5. 5. Integrationens premisser : En studie om svensk politik och retorik kring invandrare och invandring under slutet av 1900-talet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Olle Olson; [2021]
  Nyckelord :Immigration; migration; integration; assimilation; SOU; postcolonialism; orientalism; culture; Immigration; migration; integration; assimilering; SOU; postkolonialism; orientalism; kultur;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how the attitude towards immigrants during theend of the 20th century in Sweden is described in the state's public investigations. This isdone by examining three different investigations, all of which are final or main reports duringthe 70s, 80s and 90s. LÄS MER