Sökning: "klimatförändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 1573 uppsatser innehållade ordet klimatförändringar.

 1. 1. Svensk solenergiutveckling i Afrika. En studie om svenska aktörers investeringar inom solenergi i Afrika söder om Sahara

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Jonathan Lind Eriksson; Mattias Jakobsson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Solenergi; Afrika söder om Sahara; SDG 7; solenergiinvesteringar; klimatförändringar; fattigdom; solcellsparker;

  Sammanfattning : Afrika söder om Sahara är den region i världen med den största utbredda fattigdomen. En indikation på detta är bristen på elektricitet, där två tredjedelar av hushållen står utan. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ingen godkänd ursäkt att säga att man inte visste, då har man levt under en sten” En kvalitativ studie om unga individers attityder kring ansvarstagande för klimatförändringar inom klädindustrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jacob Engström; [2023-10-18]
  Nyckelord :Responsibility; individual attitudes; climate change; clothing industry;

  Sammanfattning : The clothing industry is a massive industry with millions of agents, which many times makes it hard to hold someone responsible for the industry’s negative impact on the climate. By conducting 17 semi structured interviews, my aim with this study has been to examine young individuals’ attitudes towards the responsibility for the clothing industry’s climate change and how they believe it should be distributed. LÄS MER

 3. 3. Att Komma Undan Atlantis: En undersökning av möjligheten för klimatmigranter att beviljas internationellt skydd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lazar Cvetkovic; [2023-03-31]
  Nyckelord :Internationell rätt; Klimatförändringar; Migrationsrätt; Mänskliga rättigheter; Klimatmigranter;

  Sammanfattning : Med hänsyn till att effekterna av klimatförändringarna kontinuerligt intensifieras tvingas människor att migrera som en följd av antropogena effekter. Förväntningarna är att migrationen mestadels kommer att vara intern, men i vissa fall kommer de utsatta människor anse det vara nödvändigt att korsa internationella gränser för att kunna söka skydd. LÄS MER

 4. 4. Vem bryr sig om klimatet? : En kvantitativ studie kring socioekonomiska skillnader i oro för klimatförändringar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mikael Groth; Timothy Littlewood; [2023]
  Nyckelord :Socioekonomisk status; Klimatförändringar; Oro; Postmaterialistiska värderingar;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka samband mellan socioekonomisk status (SES), och oro för klimatförändringar i Sverige. Tidigare internationell forskning har visat på att både inkomst och utbildningsnivå påverkar, då högre inkomst och högre utbildningsnivå båda verkar leda till mer oro för klimatförändringar. LÄS MER

 5. 5. Klimatanpassning i kommunal översiktsplanering : Bemötande av klimatrisker och plankvalitet

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sara Sander; [2023]
  Nyckelord :Fysisk planering; strategisk fysisk planering; planering; klimatanpassning; klimat; översvämning; klimatförändring; extremväder; policy; klimatanpassningsarbete; översiktsplan; översiktsplanering; klimatrisk; sårbarhet; erosion; klimatgentrifiering; klimatrelaterad risker; klimatrisk; ras; skred;

  Sammanfattning : Extrema väderhändelser, temperaturförändringar, ökad nederbörd och översvämningar belyser behovet för Sveriges kommuner att stärka sin beredskap. Med klimatförändringar som en av vår tids mest brådskande utmaningar, står våra kommuner med det viktiga ansvaret att förbereda och anpassa sig till dess omvälvande effekter. LÄS MER