Sökning: "attityder"

Visar resultat 1 - 5 av 7184 uppsatser innehållade ordet attityder.

 1. 1. Matematik på samlingen ”En Elefant balanserade” - Hur kan vi förbättra barns förståelse kring matematik i förskolan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Lassus; [2024-02-29]
  Nyckelord :Matematik; Variationsteori; Förskola; Aktionsforskning;

  Sammanfattning : Förskolan ska arbete utifrån alla barns lika rättigheter till en likvärdig utbildning och se till att de får lära sig matematik på sin nivå. Därav undersöks i denna studie hur arbetet med matematik kan förbättras på samlingen, genom att fokusera på en enskild aktivet, sången Fem elefanter balanserade. LÄS MER

 2. 2. Attitudes Toward the Police Among Swedish and Japanese University Students.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Rebecca Malmborg; [2024-02-12]
  Nyckelord :police; attitudes; Sweden; Japan;

  Sammanfattning : Citizens' attitudes toward the police underlies police legitimacy. The aim of the current study was to investigate Swedish and Japanese university students’ attitudes toward the police and how these may differ. The data was collected through a Qualtrics survey, which was sent out to universities, posted on social medias and forums. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER TILL PATIENTER MED DIAGNOSEN EMOTIONELLT INSTABILT PERSONLIGHETSSYNDROM

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Natalie Rowe; Yasna Sadr; [2024-01-30]
  Nyckelord :Attityd; emotionellt instabilt personlighetssyndrom; sjuksköterska; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) är en psykiatrisk diagnos som medför betydande svårigheter inom emotionell reglering, interpersonella relationer och impulskontroll samt medför symtom som bland annat självskadebeteende, suicidalitet, känslomässig reaktivitet, kronisk tomhet och en rädsla för att bli övergiven. Riskfaktorer för att utveckla EIPS är exponering för en invaliderande miljö och traumatiska upplevelser under barndomen. LÄS MER

 4. 4. SE KVINNAN BAKOM KÖNET. Sjuksköterskors attityder, kunskaper och erfarenheter av kvinnlig könsstympning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Vera Lundberg; Hanna Widlund; [2024-01-29]
  Nyckelord :attityder; erfarenheter; kunskaper; kvinnlig könsstympning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som resultat av ökad migration kan sjuksköterskor i Sverige stöta på kvinnor och flickor som riskerar att genomgå eller har genomgått kvinnlig könsstympning, KKS. Könsstympning innebär att delar av eller hela det kvinnliga könsorganet skärs bort eller skadas utan medicinsk anledning vilket kan leda till allvarliga och långvariga komplikationer. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT PRATA OM SEXUELL HÄLSA MED PATIENTER. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nellie Göransson; Alva Sävenek; [2024-01-29]
  Nyckelord :erfarenheter; omvårdnad; personcentrerad vård; sexualitet; sexuell hälsa; sjuksköterska;

  Sammanfattning : sexuell hälsa och sexualitet beskrivs vara meningsfulla delar av livet. Den sexuella hälsan kan på flera sätt påverkas av olika sjukdomar. Sjuksköterskan har en skyldighet att främja hälsa och planera omvårdnad utifrån individuella behov. LÄS MER