Sökning: "Euroskepticism"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Euroskepticism.

 1. 1. POSITIONSFÖRFLYTTNING I EU-FRÅGAN - En analys av hur MP, V och SD uttrycker sig om EU i samband med att de avlägsnat kravet på EU-utträde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Lundgren; [2022-02-02]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Miljöpartiet; Vänsterpartiet; Euroskepticism; Europeiska Unionen; partiompositionering; Sweden Democrats; Swedish Green Party; Swedish Left Party; Euroscepticism; European Union; EU; party position change;

  Sammanfattning : The Swedish Green Party, the Swedish Left Party and the Sweden Democrats are the only political parties that have shifted from advocating for Sweden to leave the European Union to accepting the Swedish EU-membership in the past 15 years. Previous research in this field has focused on explaining how different political parties position themselves towards, or express their views on, the European Union. LÄS MER

 2. 2. Europafrågans dimensionalitet. : En kvalitativ idéanalys av Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas positionsförskjutning i EU-frågan med relation till Brexit.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecca Nerman; [2022]
  Nyckelord :Brexit; Euroskepticism; Hård och mjuk euroskepticism; Europeisk integration;

  Sammanfattning : UK's exit from the EU presented the European project with a new situation. However, fears that more member states would follow UK’s example were overcome by increased support for EU membership in Sweden. The Left Party and the Sweden Democrats have moved from wanting to leave the EU to accepting Swedish EU-membership. LÄS MER

 3. 3. Sveriges ansvar eller inte? - En kvalitativ idéanalys av Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas politik för EU-migranter i Sverige

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Lindstén; Eric Johansson; [2022]
  Nyckelord :EU-migranter; Vänsterpartiet; Sverigedemokraterna; euroskepticism; kosmopolitanism; nationalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett resultat av den Europeiska unionens utvidgning är att migration från unionens fattigare länder blivit ett vanligt fenomen. Den här studien undersöker euroskepticism och euroskeptiska oppositionspartier i Sverige, med fokus på Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna och de idéer som ligger till grund för deras föreskrivna politik i frågan. LÄS MER

 4. 4. NARRATIVET OM EU I DEN SVENSKA PARTIPOLITIKEN - Hur svenska politiska partier uttrycker sig om EU

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anthony Oram; [2021-04-15]
  Nyckelord :EU; partier; euroskepticism; eurofilism; Sverigedemokraterna; Liberalerna; Vänsterpartiet; narrativ; berättelse; aktör; ondska och godhet; protagonist och antagonist;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to research how Swedish political parties (the Liberals, the Left Party and the Sweden Democrats) express themselves towards the European Union between the years 2014-2019 through a narrative perspective. Did these political parties express Eurosceptic or Europhilic sympathies are what these political parties deem as good and evil through an EU perspective and how the EU's role changed during this period. LÄS MER

 5. 5. FRÅN ABSOLUT INTE TILL JA TACK? En kvalitativ uppsats om Sverigedemokraternas ideologiska syn på Europeiska unionen från 2005 till 2019.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarina Mäkela; [2020-05-05]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Nationalism; Euroskepticism; Ideologi; den Europeiska unionen; The Sweden Democrats; The European Union; Ideology; Nationalism; Euroscepticism.;

  Sammanfattning : The Sweden Democrats has been growing their political presence in the Swedish political climate over a few years. The party has been labelled as nationalistic and eurosceptic. However, in European Parliament election 2019 it seemed that the party’s political ideology changed. LÄS MER