Sökning: "Sweden Democrats"

Visar resultat 1 - 5 av 406 uppsatser innehållade orden Sweden Democrats.

 1. 1. Far-Right Politicians, Alternative media & Twitter. A explanatory study on far-right politicians use of alternative media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hugo Peterson; [2023-03-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As alternative media and its dangers have become increasingly established in the last few years and got to the forefront of Swedish politics because of the planned murder of Sweden politician Annie Lööf, this study aims to look into if far-right politicians use alternative media in order to spread their message using the research question: Do politicians of the Swedish Democrats spread more alternative media on their social media accounts than politicians of the mainstream conservative Moderates? The result of this research question was a positive causality where Sweden democrats to a statistically significant degree do post more links to alternative media than moderates politicians meaning they most certainly do. The most interesting thing about this study may be that politicians with a higher position within the party, and thus should be most in the know with the potentially damaging aspects of alternative media, post the most. LÄS MER

 2. 2. THE SWEDISH MODERATE PARTY – NOT SO OPENLY HEARTED ANYMORE?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arvid Barregren; [2023-02-07]
  Nyckelord :Populist Radical Right; Moderates; Sweden Democrats; Meguids Modified Spatial Model; Political language; Political communication; Populism; Nativism; Authoritarianism; Thematic analysis; Parliamentary speeches.;

  Sammanfattning : Existing literature argues that mainstream parties strategise when other niche parties threaten their position. I argue that we can observe this unfold on a practical level through how the mainstream parties use language. LÄS MER

 3. 3. Unga väljare: den progressiva eller polariserade generationen? En kvantitativ studie om sambandet mellan jämställdhetsattityder och könsgapet i populistisk radikalhögerröstning bland unga väljare i Sveriges riksdagsval 2018 & 2022

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Erixon; [2023-01-30]
  Nyckelord :Populist Radical Right Parties; Gender gap; Gender values; Cultural backlash; Young voters; Femonationalism; Sweden Democrats;

  Sammanfattning : This study aims to scrutinize the gender gap in populist radical right voting among young voters, and whether differences in gender values can explain it. There is a debate in previous research on whether conservative or progressive gender values are more compatible with Populist Radical Right Party (PRRP) voting. LÄS MER

 4. 4. Utmanare av den rådande ordningen - En statistisk studie av Sverigedemokraternas påverkan på kommunala minoritetsstyren i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Ädelrot; [2023]
  Nyckelord :Sweden Democrats; minority government; local coalition formation; pariah parties; mainstream-niche party strategies; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the last 20 years, the number of minority governments in Swedish municipalities have increased dramatically. Simultaneously, the Swedish Democrats have gained an increasing share of municipal voter support. LÄS MER

 5. 5. “Vi är folket som trär smultron på strån” : En komparativ multimodal kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas användning av exkludering i valfilmer inför valåren 2018 och 2022

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Richter; Sofia Otterlin; [2023]
  Nyckelord :MCDA; Swedish Democrats; election film; right-wing populism; othering; scapegoating; MCDA; Sveridemokraterna; valfilm; högerpopulism; andrafiering; syndabock;

  Sammanfattning : “Vi är folket som trär smultron på strån” är en komparativ studie av författarna Sofia Otterlin och Hanna Richter. Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sverigedemokraterna konstruerar en exkluderande politik i sina kampanjfilmer inför valet år 2018 och år 2022 samt att undersöka om det har skett en diskursiv förändring. LÄS MER