Sökning: "Turkey"

Visar resultat 1 - 5 av 399 uppsatser innehållade ordet Turkey.

 1. 1. Turkey's Security and the Syrian Civil War : A Case Study about how the Syrian Civil War has Impacted Turkey's State and Human Security from 2011 until 2019.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Frida Berg; [2020]
  Nyckelord :Turkey; Syria; civil war; human security; state security; international security.;

  Sammanfattning : This essay addresses the issue of how the Syrian civil war has impacted Turkey’s state and human security. The study aimed to provide an enhanced understanding of how the Syrian war has impacted Turkey’s security, within the timeframe of 2011-2019. LÄS MER

 2. 2. När regeringen vill en sak men gör en annan... : En studie i hur regeringen hanterat frågan om ett erkännande av folkmordet på armenier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Carina Persson; [2020]
  Nyckelord :genocide; recognition; acknowledgement; Armenian genocide; Seyfo; 1915; 1894-1924; Ottoman Empire; Turkey; young turks; Sweden; government; decision; parliament debate; split use of history; folkmord; erkännande; Armeniska folkmordet; Seyfo; 1915; 1894-1924; Osmanska imperiet; Turkiet; Ungturkarna; Sverige; regeringen; riksdagsdebatt; kluvet historiebruk;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att söka förklaring till varför den svenska regeringen valde att inte erkänna folkmordet på armenier/Seyfo samt undersöka på vilket sätt politiker använder sig av historia när de ska ta beslut i frågor som dels skett i en annan tid och som dels är obekväma att hantera. För att få svar på denna fråga har en kvalitativ metod använts. LÄS MER

 3. 3. Danger, Docility and the Denial of Death: On Productive Forces of Violent Practices in Prison

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rut Berling; [2020]
  Nyckelord :Bare life; biopower; discourse of security; force-feeding; F-Type prisons; hunger strike; medical discourse; sovereign power; torture; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis establishes an understanding of violence as discourse in the setting of Turkish prisons, during the death fast in the early 2000s. It uncovers discourses embedded in the acts of torture, hunger striking and force-feeding, each able to produce certain kinds of subjects. LÄS MER

 4. 4. Yttrandefrihet i Turkiet utifrån två rättsfall - En argumentationsanalys av två rättsfall om yttrandefrihet i Turkiet och hur de förhåller sig till de samhällsfunktionella teorierna sannings-, demokrati- och toleransargumenten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Rojin Tutak; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: Yttrandefrihet; Turkiet; Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna; Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna; Art. 10; Art. 301 Key words: Freedom of expression; Turkey; European Court of Human Rights; European Convention for the Protection of Human Rights; Article 10; Article 301; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to gain a deeper understanding of how Turkey has dealt with freedom of expression. This study analyzes two court cases in which the European Court of Human Rights determined that Turkey failed in its obligation to protect the freedom of expression of two of its citizens, Hrant Dink and Selahattin Demirtaş. LÄS MER

 5. 5. Cross-border Unity or Fragmentation of the Kurds - A Qualitative Content Analysis on the KRG’s and the PYD’s Views on National Identity and Statehood

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Maral Afsharian; [2020]
  Nyckelord :Kurds; KRG; PYD; Statehood; Independence; National Identity; Kurdistan. Kurder; statsskap; självständighet; nationell identitet; Kurdistan.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med en befolkning på cirka 30 miljoner människor är kurderna den fjärde största etniska gruppen i Mellanöstern. Trots detta har kurderna inte sin egen självständiga stat vilket gör dem till en minoritetsgrupp i Turkiet, Irak, Iran och Syrien. LÄS MER