Sökning: "Case study"

Visar resultat 1 - 5 av 30611 uppsatser innehållade orden Case study.

 1. 1. Glastak och dess betydelse för jämställda organisationer. En studie om jämställdhetssituationen inom den svenska affärsjuridiska advokatbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Andersson; Alexandra Hultsbo; [2021-11-24]
  Nyckelord :equality; glass ceiling; hierarchies; homosocial reproduction; societal structures;

  Sammanfattning : Equality implies that all individuals should have the same rights, opportunities, and obligations regardless of gender. A phenomenon that describes the equality issues that can arise when women attempt to make their way up in hierarchies within organisations is the term glass ceiling. LÄS MER

 2. 2. Transformation till smarta fartyg : Hur ska smarta fartyg förvaltas, implementeras och underhållas under dess livscykel? Vad innebär det digitala transformationen organisatoriskt?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Victoria Njie; Rick Olsson; [2021-11-24]
  Nyckelord :Digital transformation; Autonoma fartyg; fjärrstyrda fartyg; Management; Förändringsledning; Kompetensutveckling; Digitalisering av sjöfarten;

  Sammanfattning : The research area in the study includes autonomous and remote-controlled vessels with or without seafarers, where the vessels are controlled without or to a certain extent at a Remote-Control Center (RCC). In the study context, these are referred to as "autonomous vessels". LÄS MER

 3. 3. System för CRM: Valet mellan integrerade och separata lösningar. En utforskande fallstudie av motivationer vid systembyte

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aleksandar Milutinovic; Fabian Henriksson; Linus Berglind; [2021-11-23]
  Nyckelord :Customer relationship management; kundhantering; affärssystem; CRM-system; förändringsarbete; kundtjänst;

  Sammanfattning : Due to an increasingly expanding service sector, greater emphasis has been placed onmaintaining customer management and long-term customer relationships. For this purpose,many organizations use customer relationship management (CRM) strategies. LÄS MER

 4. 4. The Role of the Sea in an Innovation Ecosystem. A case study of blue community gardens.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för marina vetenskaper

  Författare :Anna Axelsson; [2021-11-22]
  Nyckelord :blue community garden; Innovation ecosystem;

  Sammanfattning : text.... LÄS MER

 5. 5. Challenges of Sustainability - Oriented Innovation practice: a multiple case study of the clothing industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Amina Sharmin Chowdhury; [2021-11-22]
  Nyckelord :Innovation; sustainability; challenges; Multinational corporations; Global innovation network; institutions; Sweden; Bangladesh;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER