Sökning: "säkerhetspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade ordet säkerhetspolitik.

 1. 1. Tio år i FRA-lagens skugga : en analys av hur ett av de mest omstridda lagförslagen i svensk historia påverkat balansgången mellan frihet och säkerhet

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Kristonel Elwe; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samhällen har genom historien eftersträvat en perfekt balans mellan frihet och säkerhet. Med anledning av att termerna definieras utifrån subjektiva kriterier har balansgången resulterat i olika utfall beroende på en rad unika och historiska omständigheter. LÄS MER

 2. 2. Säkerhetspolitik och försvarssamarbete ur ett svenskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Clevesjö; [2019]
  Nyckelord :Försvarssamarbete; Svenskt försvarssamarbete; säkerhetspolitik; Graham Allison; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study thesis Swedish national defence cooperation during the time of the Cold War until today within the spectrum of foreign and security policy. The question to be answered are how Sweden has interact with affecting circumstances regarding national security when deciding type of defence cooperation, and how has Swedish defense cooperation evolved into what it is today. LÄS MER

 3. 3. Tröskelbegreppen och dess användande inom svensk försvars- och säkerhetspolitik : En analys av nyttjandet av begreppen tröskel, tröskeleffekt, tröskelförmåga och tröskelförsvar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Nordén; Johan Modigh; [2019]
  Nyckelord :Begrepp; tröskel; tröskelförmåga; tröskelförsvar; tröskeleffekt; tröskelbegrepp; Svensk försvars- och säkerhetspolitik; Försvarsmakten; skillnader; likheter; otydligheter; missförstånd;

  Sammanfattning : The purpose of our essay is to examine how the threshold terms, regarding Swedish capacity, are used within Swedish security policy and whether the use of these terms differs within and between the Swedish Armed Forces and the Swedish Government and the parliament. We use a qualitative content analysis method and create an analysis instrument based on research from the Swedish Defence Research Agency. LÄS MER

 4. 4. SVERIGES FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSPOLITIK I FÖRÄNDRING, FRÅN LIBERALISM TILL REALISM?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Tobias Wallin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish government states that the security policy situation in the region has changed in the last decade, mainly due to Russia's increasingly aggressive actions in Europe. In this study liberalism and realism are used to investigate how Sweden has chosen to safeguard its state security in this period. LÄS MER

 5. 5. Försvarsanskaffning : för att stödja befolkning eller industri?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Robert Kandel; [2019]
  Nyckelord :defence procurement; procurement; acquisition; defence policy; defence; essential security interests; soft systems engineering; försvarsanskaffning; anskaffningsprocess; säkerhetspolitik; försvar; väsentliga säkerhetsintressen; soft systems engineering;

  Sammanfattning : Försvarsanskaffning och dess omkringliggande faktorer är relativt lite utforskat, särskilt i svensk kontext. En anledning är möjligtvis att utvecklingen skett fort och medfört att teorin har blivit ifrånsprungen. LÄS MER