Sökning: "European Union"

Visar resultat 1 - 5 av 3688 uppsatser innehållade orden European Union.

 1. 1. Bortom EU-spelets regler : Politiska kunskaper om EU i läroböcker och dess möjliggörande till politiskt deltagande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Simon Fessé; Melina Aslan; [2023]
  Nyckelord :EU-education; textbook review; political knowledge; political participation; upper secondary school; civics; democratic competency; EU-undervising; läromedelsgranskning; politisk kunskap; politiskt deltagande; gymnasiet; samhällskunskap; demokratikompetens;

  Sammanfattning : Sweden is a member of the European Union and Sweden’s turn-out in the elections to the European Parliament is low compared to its own national elections. Earlier research in the field of didactics in civics regarding the EU have mostly focused on aspects of civic education such as which subject content teachers teach and what knowledge they test their students on. LÄS MER

 2. 2. KÖN SOM STRAFFSKÄRPNINGSGRUND – Bör kön som motiv till en brottslig gärning föranleda ett hårdare straff?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Martin Rudolfsson; [2023]
  Nyckelord :gender; gender-based act; motive; penalty value; aggravating circumstance; protected ground; hate crime; kön; könsrelaterad gärning; motiv; straffvärde; försvårande omständighet; straffskärpningsgrund; hatbrott;

  Sammanfattning : The increased digitalisation has resulted in a large portion of the population being connected in a digital environment and engaging with each other on digital platforms. A certain type of problem that has been addressed involves women being targeted by online abuse, because they are seen as group members that represent their gender and characteristics related to gender. LÄS MER

 3. 3. Uppfylls vallöften i EU? : En jämförande studie av de svenska riksdagspartiernas uppfyllnadsgrad av vallöften inför Europaparlamentsvalet 2014

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ester Edenmyr; [2023]
  Nyckelord :election promises; election manifesto; European elections; Sweden; European Parliament; second-order; second-order elections; vallöften; Europaparlamentsval; valmanifest;

  Sammanfattning : The European Parliament elections have since the 1980's been described as 'second-order national elections', which, among other things, means that they are less important to both political parties and to voters. Scholars have often described political parties as a weak link between the European Union and its citizens. LÄS MER

 4. 4. En digital gemenskap, utan inre gränser? - En rättsdogmatisk studie om Digital Services Act och möjliga effekter på den svenska marknadsföringslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emilia Andurén; [2023]
  Nyckelord :Handelsrätt; Law and political science; Business and economics; EU-rätt; Inre digital marknad; Digital Services Act; Marknadsföringslagen MFL .; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige är ett av Europiska Unionens mest digitaliserade länder och det finns mycket att vinna på en fortsatt anpassning till de nya förutsättningar som digitaliseringen skapar. Tjugo år efter antagandet av det befintliga rättsliga ramverket som idag är tillämpligt på området, har EU-kommissionen, som ett led av nya och innovativa affärsmodeller presenterat ett förslag till förordning som nu har antagits (Digital Services Act). LÄS MER

 5. 5. INACTION OR ACTION ON DEMOCRATIC BACKSLIDING IN HUNGARY : A QUESTION OF WHICH TYPE OF RHETORIC IS MOST COMMON IN THE EUROPEAN PARLIAMENT

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Elisabeth Bendixen; [2023]
  Nyckelord :Democratic backsliding; Hungary; the EU; the European Parliament;

  Sammanfattning : The thesis studies the most recent debate on the issue of democratic backsliding in Hungary, and more specifically, if a rhetoric of inaction was dominant in the plenary debate of the European Parliament. Democratic backsliding is a crucial topic to research in the context of the European Parliament’s recent attempts to take a more active role in defending the European  Union’s fundamental values. LÄS MER