Sökning: "nötkreatur"

Visar resultat 1 - 5 av 287 uppsatser innehållade ordet nötkreatur.

 1. 1. Skillnader i smärtuttryck hos halta mjölkkor före och efter behandling av ortopediska sjukdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Alexandra Granlund; [2022]
  Nyckelord :smärtuttryck; nötkreatur; mjölkkor; hälta; smärtansikte; smärtskala;

  Sammanfattning : Smärta är ett viktigt djurvälfärdsproblem hos nötkreatur och ortopediska sjukdomar som orsak till smärta är vanligt förekommande. Användningen av smärtlindring till nötkreatur varierar i hög grad vilket kan hänga ihop med svårigheterna till smärtbedömning. LÄS MER

 2. 2. Increase of biogas production by incorporating residual streams from agriculture

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Stephanie Fjäll; [2022]
  Nyckelord :Anaerobic digestion; Agricultural residue; Lignocellulosic biomass; Mechanical pretreatment; Biogas production; Biorefinery; Chemical engineering; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To expand the biogas production in Region Västra Götaland (RVG), residual streams from the agricultural sector can function as a large-scale supplier of biomass. The production of biogas decreases the dependence of fossil fuels and the digestate that is formed can also be returned to the agricultural sector, creating a closed loop. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av butorfanol vid sedering av nötkreatur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lovisa Snygg; [2022]
  Nyckelord :Butorfanol; nötkreatur; kalv; sedering; smärtbedömning;

  Sammanfattning : Kastration av handjur är ett rutinmässigt ingrepp som används av boskapsägare runtom i världen för att underlätta hanteringen av deras djur. En kastration av en tjurkalv kan utföras på flera olika sätt, men kirurgisk kastration är en metod som föredras av många veterinärer. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter och utmaningar med en hållbar primärproduktion av mjölk och nötkött i Sverige

  Magister-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Elin Saloniemi; [2022]
  Nyckelord :Livsmedelsproduktion; nötkreatur; självförsörjning; klimatförändring;

  Sammanfattning : I takt med att världspopulationen ökar behöver även produktionen av livsmedel ökas. Med hänsyn till klimatförändringarna behöver den ökade produktionen ske på ett hållbart sätt. Komjölk är en högkvalitativ proteinkälla för människor och en tradition i Sverige sedan lång tid tillbaka. LÄS MER

 5. 5. Går det att öka graden av självförsörjning? : en jämförelsestudie mellan svensk nötkötts- och spannmålsproduktion

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sara Adlers; [2022]
  Nyckelord :attityder; attitydförändringar; beslutsteori; EU; marknadsvillkor; nötköttsproduktion; självförsörjning; spannmålsproduktion;

  Sammanfattning : Ett omtalat uttryck är LRF:s (Lantbrukarnas riksförbund) påstående om att ”varannan tugga i Sverige är importerad”. Det innebär att Sveriges totala självförsörjningsgrad uppgår till 50 procent och landet är därmed beroende av importhandel. Svensk nötköttsproduktion har en stor betydelse för jordbrukets uthållighet. LÄS MER