Sökning: "krisberedskap"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade ordet krisberedskap.

 1. 1. Restaurangbranschens krishantering under coronapandemin. En intervjustudie med företag i Göteborgsregionen inom restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Nicoletti; Erik Björkroth; [2023-08-31]
  Nyckelord :Kris; Krisberedskap; Krisplan; Krishantering; Krishanteringsåtgärder; Kriskommunikation; Situationsanpassad Kriskommunikation; Coronapandemi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”NÄRHET, GEMENSKAP OCH VILJA” : Ett landsbygdsperspektiv på svensk krisberedskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Lindström; [2023]
  Nyckelord :Social capital; community resilience; rural community; informal household preparedness;

  Sammanfattning : This study aims to apply a rural perspective in an area where the politics assume an urban norm. Considering the special circumstances in the rural areas of Sweden in terms of geographics and access to services it is substantial to map in what ways these areas differ from the urban life. LÄS MER

 3. 3. Träning och lärande i Emergo Train System®

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Annertz Tova; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Emergo Train System® är ett simuleringsverktyg som används för övningar i katastrofmedicin och krisberedskap. Syftet med denna studie är att undersöka hur bekväma instruktörer i Emergo Train System känner sig med att hålla i ETS-övningar efter sin utbildning, och att undersöka vad deltagare i instruktörernas övningar tycker om verktyget och övningarna. LÄS MER

 4. 4. Dimensionering av krisberedskap för elbilsladdning : en simuleringsstudie om krisberedskap för samhällsviktiga funktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Linus Christiansen; [2023]
  Nyckelord :krisberedskap; samhällsviktig verksamhet; personbilstransport; elfordon; elektrifiering;

  Sammanfattning : With the rising number of electric vehicles in the Swedish vehicle fleet in combination with the rising electricity demand in the country, it begs the question. How should the electricity demand from charging of electric vehicles for vital societal functions be managed in a time of crisis without the support from the electric grid? This study focuses on the task of dimensioning reserve power systems for electric vehicle (EV) charging of parking spaces with 10, 20 and 30 cars. LÄS MER

 5. 5. Ett skyddsrum för kulturarvet? : En komparativ undersökning av Riksarkivets och Rigsarkivets krisberedskap

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Annika Haugsöen; [2023]
  Nyckelord :ABM; Arkivvetenskap; krisberedskap; krismedvetande; kulturarv; samhällskris; naturkatastrof; väpnad konflikt; bevarande; lagrum; riksarkiv; Sverige; Danmark; – ALM; Archival science; crisis preparedness; crisis consciousness; cultural heritage; social crisis; natural disaster; armed conflict; appraisal; formal frameworks; national archives; Sweden; Denmark; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This master’s thesis aims to investigate how crisis preparedness is conducted in the Swedish and Danish archive sector and specifically the national archives in Sweden and Denmark. The research questions asked are: 1. Which crisis consciousness do the Swedish and Danish national archives have? 2. LÄS MER