Sökning: "krisberedskap"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet krisberedskap.

 1. 1. Mitt ansvar, andras ansvar eller vårt ansvar : En kvalitativ studie om unga vuxnas resonemang kring kriser och sin egna krisberedskap

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Lara Wüpper; [2019]
  Nyckelord :Krisberedskap; Unga vuxna; Stadsområde; Landsbygd; Tillit; Det imaginära; Socialisering;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen är syftet att studera hur unga vuxna, i åldern 20 till 35, resonerar kring kriser och sin egna krisberedskap samt hur deras resonemang kan förstås. I urvalet för studien har syftet varit att intervjua både kvinnor och män som är bosatta antingen i en stad eller utanför en stad, mer definierat stadsområde eller landsbygd. LÄS MER

 2. 2. Kommunal krisberedskap : Hur övar kommunerna krisberedskap?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anders Thörn; Björn Johansson; [2019]
  Nyckelord :emergency preparedness; RSA; education and training plan; traceability; MSB; municipality; krisberedskap; RSA; utbildnings- och övningsplan; spårbarhet; MSB; kommun;

  Sammanfattning : Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett verktyg som kommuner och landsting enligt lag skall göra. Dessa RSA ska sedan ligga till grund för en utbildnings- och övningsplan. På så sätt kommer de övningar som genomförs på kommunal och länsnivå fokuseras på omhändertagande av dess risker och sårbarheter. LÄS MER

 3. 3. ”Det är naturens krafter som måste bekämpas” : Diskursanalys av den svenska debatten kring skogsbränderna 2018

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Viktor Eckert; [2019]
  Nyckelord :Skogsbränderna 2018; klimatförändring; socialt organiserad förnekelse; diskurs; diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker de diskurser enligt vilka samtalet i svensk media fördes om de pågående skogsbränderna under sommaren 2018. Detta görs genom en diskursanalys där 129 ledare och debattartiklar från 28 svenska dagstidningar studeras. LÄS MER

 4. 4. Engagemang, motivation, handlingskraft : En fallstudie av samverkan mellan Länsstyrelsen och Försvarsmakten under skogbränderna i Gävleborgs län 2018

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Åhström; [2019]
  Nyckelord :samverkan; krishantering; krisberedskap; collaborative governance; länsstyrelse; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : This thesis considers conditions for collaboration between two actors during the extensive fire-fighting effort in the Gävleborg region (Sweden) in summer 2018. The main purpose of the study is to explore how Länsstyrelsen and Försvarsmakten respectively identify the conditions for collaboration, and to what extent this image responds to a defined ideal type of collaboration. LÄS MER

 5. 5. Informationskampanjen Om krisen eller kriget kommer : Upplysande eller uppmanande statlig styrning?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Informationspolitik; Informationskampanj; Om krisen eller kriget kommer; Krisberedskap; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER