Sökning: "Agenda 2030"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden Agenda 2030.

 1. 1. WOMEN & DEMOCRACY IN THE ARAB WORLD A Field Study on Women’s Political Participation in Post-revolution Egypt

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sandra Jaballah; [2019-09-16]
  Nyckelord :Autocracy; Egypt; Democracy; Political Transition; Political Stability; Tunisia; UNSCR 1325; Women; Peace; and Security; Women’s Political Participation;

  Sammanfattning : Among the countries involved in the 2011 Arab revolution, Egypt and Tunisia are considered to have developed the most. However, Tunisia is the only country recognised as having undergone asuccessful democratic transition, whilst the transition in Egypt has been unstable and not asprosperous. LÄS MER

 2. 2. Do international remittances contribute to achieving the first Sustainable Development Goal (SDG1) in development economies? Empirical evidence from Pooled Mean Group (PMG) estimator.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Samuel Attafuah; Carl Ljungvall; [2019-07-11]
  Nyckelord :Remittance; Economic growth; Poverty; Sustainable Development; Autoregressive Distributed Lag ARDL model; Pooled Mean Group PMG estimator;

  Sammanfattning : Eradicating extreme poverty is a fundamental objective and concern for every economy in today’s modernization epoch. Developed countries channel significant amount of financial support annually to poor economies with the core intention of improving their welfare and standard of living. LÄS MER

 3. 3. Att våga se komplexa samband: En studie av hur Värnamo kommun kan arbeta med synergier och konflikter inom Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sandra Sternad Fackel; [2019-01-29]
  Nyckelord :Agenda 2030; hållbar utveckling; målkonflikter; synergier; Värnamo kommun;

  Sammanfattning : FN:s och den svenska statens vägledning till kommuner som vill arbeta med Agenda 2030 framhåller att alla globala mål hänger samman på ett positivt sätt. Det finns dock forskning, bland annat av Pradhan et al. LÄS MER

 4. 4. MIKROPLASTER UR ETT KOLLEKTIVT HANDLANDE PERSPEKTIV En fallstudie av Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Malm; [2019-01-24]
  Nyckelord :Kollektivt handlande; Large-Scale Collective Action; mikroplaster;

  Sammanfattning : Miljöproblem har ofta en gränsöverskridande karaktär och mikroplaster är inget undantag. För att lösa globala gränsöverskridande problem behövs samarbete mellan stater, eftersom alla stater bidrar till problemet. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsöverföring som verktygför implementering avhållbarhetsarbete : En fallstudie inom järnvägsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Anna Stolpe; Jennifer Atterström; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; railway; levels of knowledge; knowledge management; project based organizations.; Hållbarhet; järnväg; kunskapsnivåer; kunskapsöverföring; projektbaserad organisation.;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som används frekvent i diverse sammanhang och blir allt merpopulärt . I FN:s världsomfattande Agenda 2030 beskrivs 17 globala hållbarhetsmål som ettförsök till att konkretisera vad som bör arbetas med för att skapa hållbar utveckling. LÄS MER