Sökning: "Agenda 2030"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade orden Agenda 2030.

 1. 1. DIGGitalisering och hållbarhet: En kvalitativ studie om hur Myndigheten för digital förvaltning kan använda digitalisering som verktyg för att uppnå hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Malin Håkansson; [2021-06-08]
  Nyckelord :Digitalisering; Hållbarhet; Resiliens; Agenda 2030; Myndigheten för digital förvaltning;

  Sammanfattning : Få har nog undgått att digitalisering och digitala fenomen är en stor och växande del av vårvardag. Digital hållbarhet, digital delaktighet, digital kompetens, digital service, digitalsamhällsutveckling och digitalt utanförskap. Den digitala eran är här för att stanna. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters upplevelser av Agenda 2030 i det praktiska yrkeslivet : En kvalitativ intervjustudie om hållbar utveckling i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Anna Bjurenius; Sofie Dammbro; [2021]
  Nyckelord :Climate change; Global Goals; Health; Occupational Therapy; Sustainable Development; Arbetsterapi; Globala målen; Hållbar utveckling; Hälsa; Klimatförändringar;

  Sammanfattning : Arbetsterapeuters uppfattning om Agenda 2030 i det praktiska yrkeslivet är outforskat inom arbetsterapi. Världen står inför en hållbarhetskris och de pågående klimatförändringarna är relaterade till människans aktiviteter i vardagen, såsom resande och konsumtion (Dieterle, 2020). LÄS MER

 3. 3. Artificiell intelligens för att uppnå strategiska mål inom järnvägsbranschen : Potential och utmaningar vid implementering av artificiell intelligens i Stockholms pendeltågstrafik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Kajsa Lindfors; Alma Bäckman; [2021]
  Nyckelord :artificiell intelligens; ai; järnväg; pendeltåg; trafikledning; underhåll;

  Sammanfattning : Well-functioning and competitive transport systems are of great importance for Sweden’s economic growth. The railway system has a central role in this matter. Furthermore, the Swedish railway system plays an important part in achieving international and national goals, such as Agenda 2030 and the Swedish transport policy goals. LÄS MER

 4. 4. ACCOMMODATION, CONTENTION, AND TRANSFORMATION – MAPPING THE FIELD OF GREEN TRANSITION POLITICS IN DENMARK FROM 2007 to 2020

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mads Schou Jensen; [2021]
  Nyckelord :social movement studies; climate politics; field theory; green transition; strategic decision-making; climatization; Social Sciences;

  Sammanfattning : Climate change has become an all-encompassing problem as CO2 accumulating in the atmosphere sets the pace of temperature increases in our rapidly warming world. In attempting to make society ‘green,’ environmental movements have pursued different strategies through different political constellations. LÄS MER

 5. 5. Med hälsan som insats : En kvalitativ studie om elevhälsans arbete att främja psykisk hälsa hos unga kvinnor

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elin Bladh Krantz; Felicia Engdahl; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka och utvärdera hur elevhälsan på fyra kommunala gymnasieskolor arbetar för att främja psykisk hälsa hos unga kvinnor. Elevhälsans arbete utvärderades sedan i relation till tre utvalda hållbarhetsmål i Agenda 2030. LÄS MER