Sökning: "Agenda 2030"

Visar resultat 1 - 5 av 648 uppsatser innehållade orden Agenda 2030.

 1. 1. Jämställdhetens isberg. Den djupgående könsklyftan för experter i media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alva Dahlberg; Michelle Hammargren; Carl Malmborg; [2024-02-28]
  Nyckelord :Media; gender; disparity; experts; representation;

  Sammanfattning : This study investigates gender disparities in media representation, specifically focusing on the space given to male and female experts in Swedish newspapers. Despite a population evenly split between genders, other studies reveal a notable underrepresentation of female experts in the media. LÄS MER

 2. 2. SOCIAL HERITAGE AS LEVERAGE: Recognising the Social Dimension of Heritage in Sustainable Urban Development

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Kajsa Lilja; [2024-01-26]
  Nyckelord :Sustainable cities; urban re development; social sustainability; social heritage; sense of place; public participation; power dynamics;

  Sammanfattning : In 2015, numerous countries committed to supporting the United Nations' Agenda 2030, which aims to address global challenges such as urban growth and climate change through the Sustainable Cities and Communities goal (SDG11). During this time, experts in heritage and urban development began emphasizing the significant role that cultural heritage plays in sustainable urban development. LÄS MER

 3. 3. “Förresten, äter du p-piller?” : En kvalitativ studie om kvinnors sexuella hälsa och normer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Natalie Ingvarsson; Emil Lindqvist; [2024]
  Nyckelord :Norms; sexual health; contraceptive methods; internalization; the gender system; Normer; sexuell hälsa; preventivmedel; internalisering; genussystem;

  Sammanfattning : Norms are something that affects society, of which we are all aware of. Agenda 2030 and the goals for increased gender equality, sexual health and sexual rights contributes to what now is a more spoken about topic. LÄS MER

 4. 4. Unpacking the Agenda 2030 Puzzle : A Critical Discourse Analysis on SDGs 8 and 10 through the lens of the Post-Development approach

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Moa Bergsten; Saga Messering; [2024]
  Nyckelord :Development Discourse; Critical Discourse Analysis; Post-Development Theory; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Agenda 2030 has reached its half-way mark, making it a highly relevant topic to examine. A critical discourse analysis (CDA) is applied through this research to identify the underlying norms and values of Sustainable Development Goals (SDGs), 8 (decent work and economic growth) and 10 (reduced inequalities). LÄS MER

 5. 5. Branschspecifik hållbarhetsrapportering enligt GRI standards och Agenda 2030 : En kvantitativ studie av företag som redovisar enligt GRI standards 2021 och Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Martin Brandt; Jonatan Eiderbäck; [2024]
  Nyckelord :Annual reporting; Frequency; GRI standards; Sustainable development goals; Sustainability; Sustainability report; 2030 Agenda for Sustainable Development; Agenda 2030; Frekvens; GRI standarder; Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; Årsredovisning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och analysera skillnader mellan olika branscher i Sverige vid tillämpning av GRI standards och målen för Agenda 2030 inom hållbarhetsredovisning.Teoretiskt referensram: Den teoretiska referensramen i denna studie utgår ifrån GRI, Agenda 2030, ÅRL, legitimitetsteorin, intressentteorin, triple bottom line, signalteori samt tidigare forskning för att genom dessa stärka studiens resultat. LÄS MER