Sökning: "mjölkkor"

Visar resultat 1 - 5 av 401 uppsatser innehållade ordet mjölkkor.

 1. 1. Skillnader i smärtuttryck hos halta mjölkkor före och efter behandling av ortopediska sjukdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Alexandra Granlund; [2022]
  Nyckelord :smärtuttryck; nötkreatur; mjölkkor; hälta; smärtansikte; smärtskala;

  Sammanfattning : Smärta är ett viktigt djurvälfärdsproblem hos nötkreatur och ortopediska sjukdomar som orsak till smärta är vanligt förekommande. Användningen av smärtlindring till nötkreatur varierar i hög grad vilket kan hänga ihop med svårigheterna till smärtbedömning. LÄS MER

 2. 2. Antimicrobial drug residues in milk : effect on mesophilic starter cultures

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Frida Willdén; [2022]
  Nyckelord :mesophilic starter cultures; lactic acid bacteria; aroma producing bacteria; acid producing bacteria; penicillin G; oxytetracycline; trimethoprim; sulfadiazine;

  Sammanfattning : Starter cultures have an essential role in cheese production contributing to desired acid production and formation of aroma- and flavour compounds during cheese maturation. Residues of antimicrobial drugs might reduce the activity of dairy starter cultures and subsequently cause impaired cheese quality. LÄS MER

 3. 3. Comparing crossbred and purebred dairy cows for economically important traits

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sofie Liedgren; [2022]
  Nyckelord :Crossbreed; Holstein; Montbéliarde; Jersey; Fertility; Production;

  Sammanfattning : The use of dairy x dairy crossbreeding as a breeding strategy has increased in Sweden, which has led to an increase of Brown Swiss, Jersey and Montbéliarde crosses. Multiple studies have been done on Montbéliarde and Jersey crossbreds in the USA but to our knowledge, no such study has been done on Swedish data. LÄS MER

 4. 4. Tillskott av vitaminer till nyfödda dikalvar : påverkan på tillväxt och överlevnad de första 2 månaderna efter födsel

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emma Hallberg; [2022]
  Nyckelord :dikalv; tillväxt; överlevnad; vitaminer; råmjölk; immunförsvar; immunoglobulin; vitamintillskott; kalvar; kalvhälsa;

  Sammanfattning : Antalet dikor i Sverige har ökat de senaste åren samtidigt som antalet besättningar minskar. Att bedriva dikoproduktion innebär att korna ofta kalvar på tidig vår och går ihop med sina kalvar ute på bete under sommaren för att sedan avvänja sina kalvar på hösten. Det finns många faktorer som påverkar kalven fram till avvänjning. LÄS MER

 5. 5. Celltalet i mjölk hos svenska mjölkgetter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ellen Thor; [2022]
  Nyckelord :mjölkgetter; celltal; Sverige; getmjölk; CAE; böldsjuka; mjölkningsrutiner; tankmjölk; ELISA; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Hos mjölkkor är celltalsanalyser av mjölken ett frekvent använt mått som indikator på mjölkens kvalité och kons hälsostatus. Ett ökat celltal i mjölken beror hos kor främst på juverinflammation och detta används som en indikator för juverhälsa både på individ- och besättningsnivå. LÄS MER