Sökning: "mjölkkor"

Visar resultat 1 - 5 av 418 uppsatser innehållade ordet mjölkkor.

 1. 1. Bedöma bondebruk är ingen barnalek - Om skyddsregel för jordbruk i 3 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Elis Ekholm; [2023]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; jordbruksfastighet; jordbruk; bärkraftigt och utvecklat jord-bruk; standardtimmar; arbetstimmar; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Master of Science thesis addressing the protection rule for agriculture in the pro-perty formation law, 3 kap. 6 § Fastighetsbildningslag (1970:988). LÄS MER

 2. 2. Evaluation of liver and fur copper concentrations in dairy cows : in relation to dietary intake of copper and molybdenum

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Ida Hansen; [2023]
  Nyckelord :copper; copper status; dairy cow; fur; liver; molybdenum; ruminant;

  Sammanfattning : Koppar (Cu) har en avgörande roll i flera viktiga metaboliska funktioner och är en essentiell mineral för idisslare. Kopparbrist kan resultera i ett flertal problem som påverkar djurets hälsa och produktion, men även överutfodring av Cu kan resultera i allvarliga kliniska symptom på grund av ackumulering av Cu i levern. LÄS MER

 3. 3. Dairy cow copper status in molybdenum rich areas : focus on copper excretion in faeces, urine and milk

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Lisa Stensson; [2023]
  Nyckelord :dairy cow; ruminant; copper; molybdenum; antagonist; excretion;

  Sammanfattning : Koppar (Cu) är ett essentiellt spårämne med flertalet funktioner hos idisslare men både över- och underutfodring kan ha negativa effekter på djurets hälsa och produktion. Utöver det interagerar Cu med andra mineraler i våmmen vilket minskar tillgängligheten av Cu i tunntarmen. LÄS MER

 4. 4. Indikatorer för hållbarhet på små mjölkgårdar i Sverige

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Theodor Eriksson; [2023]
  Nyckelord :mjölkkor; små mjölkgårdar; miljöpåverkan; hållbarhet; miljömässig hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; social hållbarhet; djurhälsa; indikatorer; hållbarhetsindikatorer;

  Sammanfattning : Den pågående minskningen av antalet mjölkgårdar i Sverige har drabbat mindre besättningar särskilt hårt. Små mjölkgårdar läggs ner i större utsträckning än stora, och många av de återstående utökar sin mjölkproduktion för att klara sig i konkurrensen. LÄS MER

 5. 5. Nio mjölkproducenters erfarenheter av att vaccinera mot E. coli mastit : en intervjustudie om effekt, arbetsmiljö och administration

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Moa Tallåker; [2023]
  Nyckelord :E. coli; mastit; immunförsvar; klinisk mastit; subklinisk mastit; vaccin;

  Sammanfattning : Juverinflammation är en av de vanligaste sjukdomarna som drabbar mjölkkor, juverinflammation kallas också för mastit. Mastit orsakas i huvudsak av bakterier. Olika bakterier ger upphov till olika sorters mastiter med olika sjukdomsförlopp. Mastiterna kan vara kliniska eller subkliniska, det som skiljer dem åt är symptomen och tidsbilden. LÄS MER