Sökning: "horse"

Visar resultat 1 - 5 av 1031 uppsatser innehållade ordet horse.

 1. 1. Brukshästkörning som immateriellt kulturarv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johanna Virtanen; [2021-06-21]
  Nyckelord :Work horse; draught horse; intangible cultural heritage; immateriellt kulturarv; arbetshäst; kulturvård; brukshästkörning; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. All makt åt Tegnell, vår statsepidemiolog - En kombinerat kvantitativ och kvalitativ studie om mediekonstruktionen av Anders Tegnell i Aftonbladet och Dagens Nyheter under coronapandemin.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jesper Ahlcrona; Wilma Granström; [2021-02-05]
  Nyckelord :Anders Tegnell; statsepidemiolog; coronapandemin; mediekonstruktion; Folkhälsomyndigheten; roller; värderingar; Aftonbladet; Dagens Nyheter.; Anders Tegnell; State Epidemiologist; Corona pandemic; Media Construction; Folkhälsomyndigheten; Roles; Evaluations; Aftonbladet; Dagens Nyheter.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the media construction of the State Epidemiologist Anders Tegnell in Aftonbladet and Dagens Nyheter. The aim is to see if there is a pattern in how frequently he appears in the corona reporting, which roles he has been assigned and if they have changed from week 10 to week 48. LÄS MER

 3. 3. Exploration of the hereditary cause of sex ratio distortion in horses

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Susan Ott; [2021]
  Nyckelord :Sex ratio; horse; selfish genetic elements; meiotic drive; Icelandic horse; Standardbred horse; Coldblooded trotters; heritability; Trivers-Willard hypothesis; pedigree data;

  Sammanfattning : Even sex ratios are seen as evolutionarily stable and are maintained by a selection against a skewed sex ratio. However, sometimes sex ratios at birth are skewed towards one sex. Reasons for this phenomenon are often unknown. LÄS MER

 4. 4. Pose Classification of Horse Behavior in Video : A deep learning approach for classifying equine poses based on 2D keypoints

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Michaela Söderström; [2021]
  Nyckelord :Deep Learning; Computer Visison; Horse behavior; Pose estimation; 2D key- points; Pose classification; DeepLabCut; Djupinlärning; Datorseende; Hästbeteende; Pose-estimering; Nyckelpunkter; Intressepunkter; Pose-klassificering; DeepLabCut;

  Sammanfattning : This thesis investigates whether Computer Vision can be a useful tool in interpreting the behaviors of monitored horses. In recent years, research in the field of Computer Vision has primarily focused on people, where pose estimation and action recognition are popular research areas. LÄS MER

 5. 5. Klinisk effekt av fenbendazol hos föl med naturlig Parascaris univalens-infektion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Julia Strandberg; [2021]
  Nyckelord :häst; spolmask; Parascaris spp.; Parascaris univalens; avmaskning; anthelmintika; resistens; bensimidazoler; fenbendazol;

  Sammanfattning : Hästens spolmask, Parascaris spp., är vanligt förekommande hos föl och unga hästar. En individ som infekteras kan få sjukdomstecken från luftvägarna, men även nedsatt tillväxt och bukighet kan ibland ses. LÄS MER