Sökning: "djuromvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet djuromvårdnad.

 1. 1. Svenska hundägares inställning till spannmålsfritt foder : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Sköld; Martina Sunnås; [2022]
  Nyckelord :DCM; djuromvårdnad; hund; hundfoder; hundägare; spannmålsfritt foder; utfodring;

  Sammanfattning : Det finns ett enormt utbud av foder att välja mellan som hundägare idag. En typ av foder som under de senaste decennierna ökat i popularitet är spannmålsfritt foder. I spannmålsfria foder ersätts spannmål ofta med baljväxter som ärtor och linser. LÄS MER

 2. 2. Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonna Eriksson; Felicia Jonsson; [2022]
  Nyckelord :djuromvårdnad; hypotermi; journal; monitorering; postoperativ; PTR;

  Sammanfattning : Djur som genomgår anestesi utsätts för flera risker, en av de vanligaste är att djuret drabbas av hypotermi. I en hypoterm kropp sker det flera fysiologiska förändringar som påverkar djuret negativt. Hypotermi kan till exempel leda till ökat syrgasbehov, dysfunktion av organsystem, ökad risk för infektioner och längre återhämtningstid. LÄS MER

 3. 3. Djursjukskötares upplevelser av postoperativ omvårdnad av bukopererade kolikhästar, med fokus på vätsketerapi, motion och utfodring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Erika Bengtsson; Ia Koskinen; [2022]
  Nyckelord :bukoperation; djuromvårdnad; eftervård; ekvin; häst; intravenös vätsketerapi; kolik; lidokain; motion; postoperativ; promenader; utfodring;

  Sammanfattning : Bukoperation till följd av kolik är vanligt förekommande på större hästkliniker och potentiellt kan en individanpassad omvårdnad bidra till optimal återhämtning och minska risken för postoperativa komplikationer. På grund av en brist på forskning och är det inte fastställt vad som är lämplig omvårdnad för bukopererade kolikhästar. LÄS MER

 4. 4. Behandling och omvårdnad av hundar inskrivna med akut hemorragiskt diarrésyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Matilda Grantz; Karin Johansson; [2022]
  Nyckelord :AHDS; diarré; djursjukvård; hemorragisk gastroenterit; HGE; hund; intensivvård; stationärvård;

  Sammanfattning : Akut hemorragiskt diarrésyndrom (AHDS) är ett sjukdomstillstånd hos hund som kännetecknas av blodiga diarréer och kräkningar. Sjukdomsförloppet kan eskalera fort och flera av de som drabbas kan behöva skrivas in för veterinärvård på djursjukhus. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad och monitorering av inneliggande katter med dyspné

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ida Folkesson; Jennifer Ribbling; [2022]
  Nyckelord :djuromvårdnad; dyspné; katt; legitimerad djursjukskötare; monitorering; stress; syrgasterapi;

  Sammanfattning : Dyspné är ett relativt vanligt tillstånd bland katter som skrivs in på djursjukhusens intensivvårdsavdelningar. Det finns ett flertal olika sjukdomstillstånd som kan orsaka dyspné, vilket gör att diagnostik och behandlingsmetoder varierar. LÄS MER