Sökning: "munhälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet munhälsa.

 1. 1. Äldre patienter som fastar på en kirurgavdelning - hur upplever de sin munhälsa?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Anna Jansson; Isabella Kjellin; [2020]
  Nyckelord :Munhälsa; Äldre; Fasta; Patientupplevelser; Kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns ett samband mellan dålig munhälsa och ett flertal sjukdomar, nedsatt livskvalitet och välbefinnande. Vid stigande ålder och sjukdom ökar risken för att drabbas av ohälsa i munnen. Ett av de vanligaste problemen med munnen var muntorrhet och drabbar äldre personer i högre grad. LÄS MER

 2. 2. Utsatt för sexuella övergrepp i barndomen - Hur upplevs munhälsan?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Louise Larsson; Sarah Månsson; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; munvård; skam; smärta; tandvårdsrädsla; Dental fear; oral care; pain; qualitative study; shame;

  Sammanfattning : Syfte: Att studera hur personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn, upplever sin munhälsa.Material och metod: Elva informanter (10 kvinnor), 19 - 56 år gamla som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn valdes ut strategiskt och djupintervjuades. LÄS MER

 3. 3. ATT FRÄMJA MUNHÄLSA HOS PATIENTER I LIVETS SLUTSKEDE : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnéa Hedman; Linnéa Östling; [2020]
  Nyckelord :End of life; literature review; oral health; Litteraturöversikt; livets slutskede; munhälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som befinner sig i livets slutskede har ofta försämrad munhälsa. Munhälsa har en betydande roll för patientens generella hälsa. Vårdpersonalens arbete spelar en stor roll i omvårdnad av patienter i livets slutskede. Försämrad munhälsa kan skapa besvär och frustration för patienter som vårdas i livets slutskede. LÄS MER

 4. 4. Effekten av mekanisk tandborstning respektive ultraljudstandborstning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Brissman; Sara Wiman; [2020]
  Nyckelord :hund; tandrengöring; munhälsa; parodontit; tandborste; tandborstning; ultraljudstandborste; emmi pet; gingivit; plack; tandsten;

  Sammanfattning : Dålig munhälsa är ett vanligt problem hos hundar. En icke upprätthållen munhälsa kan leda till parodontit och orsaka smärta och nedsatt välfärd för drabbade hundar. En effektiv metod för att upprätthålla en god munhälsa och förebygga parodontit är kontinuerlig tandborstning. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med munhälsa och munvård i kommunal hälso- och sjukvård : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Charlotte Brantmark; Therese Palmqvist; [2020]
  Nyckelord :Experience; Nurse; Oral care; Oral health; Self-care deficit; Egenvårdsbrist; Erfarenheter; Munhälsa; Munvård; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysiska och kognitiva handikapp kan leda till minskad förmåga att klara sin munvård och risken att drabbas av ohälsa i munnen ökar. Omsorgspersonal har bristande kunskaper inom munhälsa och munvården prioriteras lägre än andra omvårdnadsåtgärder. LÄS MER