Sökning: "mångkulturalism"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet mångkulturalism.

 1. 1. En studie om mångkulturalism, interkulturalism, socialt kapital och utanförskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Solveiga Amin; [2019-03-19]
  Nyckelord :socialt kapital; arbete; klass; kultur; etnicitet; ideologi; utanförskap; mångkulturalism; interkulturalism;

  Sammanfattning : Inledning: 2011 förklarade regeringscheferna för de tre största EU- länderna Merkel, Sarkozyoch Cameron mångkulturalismen död. Europeiska kommissionen och Europarådet ett projektinitierade Intercultural Cities (ICC). LÄS MER

 2. 2. Att arbeta interkulturellt i samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Hussein; [2019]
  Nyckelord :Kulturmöten; samhällskunkskapsundervisning; samhällskunskapsdidaktik; mångkulturalism; mångkulturell skola; interkulturellt lärande; interkulturellt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där förändringar sker ständigt. Om vi blickar tillbaka så kan vi se en skillnad på hur samhället såg ut innan invandringen. Idag lever vi i ett mångkulturellt och multietniskt samhälle. Förutom samhällets förändringar så sker det även förändringar i skolan. LÄS MER

 3. 3. Det mångkulturella klassrummet! -En litteraturstudie om inkludering, skolsamverkan och de didaktiska utmaningar läraren ställs inför i sin yrkesroll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Schiöld; [2019]
  Nyckelord :Inclusion; second language; multicultural classroom; multilingual school; Inkludering; mångkulturellt klassrum; svenska som andraspråk; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vad forskningen säger om hur elever med svenska som andraspråk inkluderas i det svenska klassrummet. I detta ligger även att klargöra samverkans betydelse samt lärarens utmaningar att inkludera elever med mångkulturalitet. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med kulturmöten i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Aseel Gad Elhak; [2019]
  Nyckelord :Kulturmöten; samhällskunskapsundervisning; samhällskunskapsdidaktik; mångkulturalism; mångkulturell skola. interkulturellt lärande;

  Sammanfattning : The purpose behind this assignment is that review scientific texts to get an answer to our question that is Why is it important to work with cultural meetings in the teaching of social studies and how can this approach develop the students' social knowledge? Since we live in a multicultural society, we have chosen to investigate why it is important to work with cultural meetings in social education. In today's situation, students meet students with other cultures every day they do not even notice and understand why the other behaves as it does. LÄS MER

 5. 5. Nationella minoriteter och det kommunala ansvaret: En fallstudie om Uddevalla kommun och den sverigefinska minoriteten

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sebastian Stenman; [2018-09-10]
  Nyckelord :Implementering; minoritetsrättigheter; mänskliga rättigheter; kommuner; mångkulturalism; sverigefinska; minoriteten;

  Sammanfattning : Minority languages has in a historical perspective been marginalised in Sweden. At the year of 2000 were 5 national minorities and their languages officially recognised as minority languages (Finnish, Meänkieli, Sami, Romani and Yiddish). Nine years later a Swedish law on minority rights was introduced (SFS 2009:724). LÄS MER