Sökning: "Transcultural nursing"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Transcultural nursing.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med annan kulturell bakgrund inom palliativ vård : litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Håkansson; Natalie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Experience; Nurse; Palliative care; Transcultural nursing; Erfarenhet; Palliativ vård; Sjuksköterskan; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är mångkulturellt. En kultur är något som utvecklats över tid och påverkar alla aspekter i det dagliga livet. Döden väcker många gånger existentiella frågor och i ett mångkulturellt land som Sverige förekommer flertalet olika traditioner och livsåskådningar. LÄS MER

 2. 2. Transkulturell Omvårdnad : En litteraturstudie om sjuksköterskans erfarenheter av transkulturell omvårdnad

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Denise Eklund; Josefine Björklund Bardun; [2021]
  Nyckelord :experiences; communication; cultural competence; nurses; transcultural nursing; erfarenheter; kommunikation; kulturell kompetens; sjuksköterskor; transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globaliseringen i samhället ökar och i dagsläget är strax över två miljoner av Sveriges befolkning utrikesfödda. Sjuksköterskans krav på kulturell kompetens ökar då mötet med människor från olika kulturer förekommer i större utsträckning än tidigare. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor som tidigare genomgått könsstympning och deras upplevelse i mötet med hälso- och sjukvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alexander Pfotenhauer; Ina Tragaj; [2021]
  Nyckelord :Female genital mutilation; Female genital cutting; Nursing; Transcultural nursing; A nurse’s core competences; Woman experience; Health care; Kvinnlig könsstympning; Omvårdnad; Transkulturell omvårdnad; Sjuksköterskans kärnkompetenser; Kvinnans upplevelser; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund   Cirka 200 miljoner kvinnor lever världen över med någon form av könsstympning, och varje år utsätts 3.9 miljoner kvinnor i världen för detta ingrepp. Ingreppet utförs främst i afrikanska länder och vissa länder i mellanöstern. LÄS MER

 4. 4. Språkliga barriärer i mötet mellan sjuksköterska och patient : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kimya Pedrami; Maria Vahlberg; [2021]
  Nyckelord :nurse; patients; communication barriers; language; experience; sjuksköterska; patienter; kommunikationsbarriärer; språk; erfarenhet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migration är vanligt förekommande i världen och en anledning till att människor behöver söka hälso- och sjukvård i ett nytt land. I mötet med vården kan det då uppstå svårigheter med kommunikationen gällande språkliga barriärer mellan patient och sjuksköterska. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad av etniska minoriteter - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Lindström; Helen Tesfalem Gebreziabeher; [2021]
  Nyckelord :Ethnic minorities; ethnocentrism; literature review; transcultural care; Etnisk minoritet; etnocentrism; litteraturöversikt; transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med den ökade migrationen ökar även kraven på hälso- och sjukvården. När individer med annan kulturell bakgrund uppsöker hälso- och sjukvård behöver den anpassas efter individen bakom kulturen vilket inte alltid sker på ett optimalt sätt när det saknas rätt kompetens hos sjuksköterskan. LÄS MER