Sökning: "Flashback"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet Flashback.

 1. 1. Hade hon sett OK ut hade hon fått våldta mig hårt! - Om framställningen av kvinnliga sexualförbrytare och deras brott på forumet Flashback

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Elsa Cedergren; [2024-03-04]
  Nyckelord :female; sexcrime; offender; flashback; discourse analysis;

  Sammanfattning : This study aims to widen the known information about how female sexual offenders are depicted in online-forums, specifically the Swedish online-forum Flashback. The research questions that guided this study were as follows; 1) How female sexual offenders are depicted on Flashback as well as 2) How female sexual offenders’ crimes are constructed on Flashback. LÄS MER

 2. 2. Tack för att du vågade göra det många av oss fantiserat om - En netnografisk studie om hur skolattentat diskuteras på Flashback

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alma Ericsson; Tilde Lundqvist; [2024-02-14]
  Nyckelord :Flashback; fördömande; rättfärdigande; skolattentat; tillvägagångssätt;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att analysera rättfärdigande och fördömande av skolattentat på internetplattformen Flashback. För att ytterligare komma åt rättfärdigande breddas fokuset även till hur tillvägagångsätt och strategier för att begå skolattentat ”lärs ut” på Flashback. LÄS MER

 3. 3. I vilken utsträckning förekommer toxiskt språk i politiska diskussionsforum och vilka är måltavlorna? En kvantitativ och kvalitativ studie kring toxiskt språk i det inrikespolitiska forumet på Flashback

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Jameel Saeed; Viktoria Athanasopoulou; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Maktlekar i digital dräkt : en studie om maktlekars återfödelse på TikTok

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alice Unosson; Ebba Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Maktlek; TikTok; interaktionsritualer; makt; uppmärksamhetssamhället; challenges; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen “Maktlekar i Digital Dräkt” utför en fallstudie i form av en kvalitativ innehållsanalys för att utforska hur maktlekar har omformulerats och anpassats till det digitala medielandskapet genom TikTok-utmaningar (challenges). Genom att analysera diskussioner från forum som Flashback och Reddit samt riskfyllda TikTok-utmaningar som Skull-breaker challenge och Blackout challenge, undersöker arbetet maktlekar ur perspektivet av interaktionsritualer, makt och mediering. LÄS MER

 5. 5. Det laglösa landet? : En studie om hur socialtjänstens arbete med barn och unga framställs på Flashback

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nataniele Mickute; Fanny Peltola; [2024]
  Nyckelord :childcare; internet forum; media; mistrust; social service; social media; trust;

  Sammanfattning : This qualitative thematic analysis study aims to contribute to a deeper understanding of how the work of social services with children and youths is presented on the internet forum Flashback. The debated topic of social services kidnapping children is a subject that arouses concern and fear among many families, something that can lead to families not daring to turn to social services for help. LÄS MER