Sökning: "segregation"

Visar resultat 1 - 5 av 1381 uppsatser innehållade ordet segregation.

 1. 1. “De tror att jag hänger med kriminella, att jag är farlig, fast egentligen är det tvärtom ”. En kvalitativ studie om hur mediebevakningen på Göteborgs förorter påverkar identitetsskapandet hos ungdomar boende i områdena

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Gunnarsson; Maja Pettersson; [2024-03-04]
  Nyckelord :Förort; media; medieskugga; ungdomar; stigma; identitet; mottagarperspektiv; receptionsanalys; encoding decoding; sociala medier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how youth residing in the suburbs of Gothenburg perceive the media portrayal of their residential areas and how this representation influences their self-image and identity. To address the study's objectives, three research questions have been formulated to gain a deeper understanding of the subject: 1. LÄS MER

 2. 2. Teacher characteristics and choicesand their effects on reading achievement: A comparision between Sweden and Quebec

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Andrea Barber; [2024-01-12]
  Nyckelord :PIRLS 2011; reading achievement; SEM; cross-country comparison; teacher and classroom factors;

  Sammanfattning : Purpose. The purpose of this study is to compare teacher and classroom factors that are believed to affect students’ reading achievement scores at the fourth grade level by using PIRLS 2011 dataset. LÄS MER

 3. 3. Cultivating connections: exploring the impact of community garden on social cohesion : in a socio-economic disadvantaged neighbourhood in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Reham Ghallab; [2024]
  Nyckelord :Social cohesion; social capital; community garden; socio-economic neighbourhoods; segregation;

  Sammanfattning : The study delves into the interplay between the social dynamics of the community garden space and broader socio-political forces, exploring how these factors mold practices and interactions within the community garden, thereby influencing social cohesion. Despite the apparent segregation, Tensta Garden serves as a catalyst, inspiring residents to construct relationships, actively participate, and cultivate connections and shared experiences. LÄS MER

 4. 4. Konsekvenser av förändringar i det svenska skolväsendet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Gustav Rasmusson; Rasmus Blixt Jörgensen; [2024]
  Nyckelord :Profilskolor; Skoldiscipliner; Privatskolor; Fristående skolor; Gemensamma nämnare privatskolor; Skolval gymnasie; Ämnesinriktning; Pedagogiska metoder i gymnasieskolan; Elevprestationer gymnasium; Betygsskillnader gymnasium; Social dynamik gymnasieskolor; Utbildningsförberedelser gymnasium; Specialiserade gymnasieprogram; Gymnasieutbildningens effekter; Gymnasieelevers välbefinnande; Skolverket gymnasieskolor; Gymnasieutbildningens framtidstrender;

  Sammanfattning : För de flesta elever utgör gymnasieskolan det sista steget före universitetsstudier, och inom vissa program får eleverna till och med en försmak av högre utbildning. Gymnasiet sammanfaller med en period i ungdomen som kan vara emotionellt utmanande, vilket gör det angeläget att erbjuda eleverna en klar, tydlig och rättvis vägledning så långt det är möjligt. LÄS MER

 5. 5. Spelet bakom orden : En kvantitativ analys av könsskillnader i fotbollsintervjuer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Klara Mörtel; [2024]
  Nyckelord :gender differences; sports journalism; media representation; football interviews; equality.; könsskillnader; sportjournalistik; medierepresentation; fotbollsintervjuer; jämställdhet.;

  Sammanfattning : I denna c-uppsats utforskas den könsrelaterade dynamiken i medierapportering av svensk fotboll. Studien analyserar videointervjuer från Herrallsvenskan och Damallsvenskan för att avslöja eventuella könsskillnader i sportjournalistik och dess inverkan på samhälleliga normer och värderingar. LÄS MER