Sökning: "kundvalsmodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet kundvalsmodellen.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Patientens val?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Kornelia Elowson; Julia Dang; [2012-09-18]
  Nyckelord :Kundvalsmodellen; Vårdval; Ersättningssystem;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kvalitetsarbetet i Nacka : En fallstudie av kundvalsmodellen inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Johanna Islas Helgesson; Katarina Wysocka; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay discusses the interaction between the authorities in Nacka municipality in Sweden and supervisors within the eldercare. In Nacka politicians have gradually started delegate responsibility for how care-giving for the elder should be done and focus instead on formulating economical objectives and overall rules. LÄS MER

 4. 4. Valfrihet – en last eller lättnad? : en kvalitativ studie om kundvalsmodellen inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ulrika Aydin Claesson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Biståndshandläggningens villkor inom kundvalsmodellens ram : en kvalitativ studie i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Mårten Nilsson; Beatrice Skoglund; [2010]
  Nyckelord :Biståndshandläggning; Empowerment; Kundvalsmodellen; New public management; Äldre människor; Nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER