Sökning: "Empowerment"

Visar resultat 1 - 5 av 2043 uppsatser innehållade ordet Empowerment.

 1. 1. "Mer än ett SPRÅKcafé?: En kvalitativ studie om hur ett språkcafé kan fylla fler funktioner än enbart det uppenbara"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nadine Nelander; [2021-01-29]
  Nyckelord :Language Cafe; Language; Integration; Women Empowerment; Community; multicultural meeting places;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to seek a better understanding of the meaning a language caféthat only welcomes women, can hold for the participants, who are all immigrant women, andthrough these narratives explore if the language café as a meeting place can promoteintegration and empowerment . Because of the global pandemic, caused by Covid-19, thelanguage café temporarily closed which provided an opportunity to examine if the breakaffected the women in any way, with accordance to above questions. LÄS MER

 2. 2. ”Hjälplös fast man önskade att man kunde rädda världen” - Tjejjourstjejers syn på rollen som stödjare via chatt och deras motivationskrafter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Beatrice Norrman; Abbie Mellström; [2021]
  Nyckelord :young women empowerment centre; online chat counselling; volunteer emotional impact; volunteer motivation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how volunteers within young women online support chat experienced their supportive role. Further we wanted to explore what motivated these volunteers to continue with their voluntary work within the online support chat. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan inkludering och ledarskap: komplexiteten i att leda olikheter utifrån HR-praktikers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Gabriella Bryngemark; Felicia Lövgren; [2021]
  Nyckelord :Inkludering; Ledarskap; Inkluderande ledarskap; Inkluderande kultur; Mångfald; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vikten av ledares förståelse för hur medarbetares olikheter kan tas tillvara inom organisationer uppmärksammas allt mer i nutida forskning. Att leda olikheter på ett sätt där alla känner sig inkluderade kan dock vara komplext och relationen mellan inkludering och ledarskap är ännu inte tillräckligt utforskad. LÄS MER

 4. 4. The Narrative of Women's Empowerment - A narrative analysis of the global versusthe local narrative of Women’s Empowerment

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Julia Dellnäs; [2021]
  Nyckelord :Narrative; Empowerment; Feminism; NGOs; Myanmar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Empowerment, and particularly women’s empowerment, has become a catchphrase in the development industry over the past decades. The concept of women’s empowerment was developed by critical feminists largely originated in the West, which has raised several questions about how women’s empowerment translates across different cultures and contexts. LÄS MER

 5. 5. Effekter av omvårdnadsåtgärder vid våldsutsatthet : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carina Blomqvist; Salman Tepsaev; [2021]
  Nyckelord :Nursing; intimate partner violence; health; distress; Omvårdnad; våld i nära relationer; hälsa; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors utsatthet för våld i nära relationer är ett globalt problem som påverkar kvinnans fysiska och psykiska hälsa på både kort och lång sikt. Eftersom våldsutsatta kvinnor ofta söker hjälp hos sjukvården i första hand behöver sjuksköterskan ha en beredskap för att kunna möta kvinnans specifika behov av vård och stöd. LÄS MER