Sökning: "information asymmetry"

Visar resultat 1 - 5 av 437 uppsatser innehållade orden information asymmetry.

 1. 1. Finansieringssätt hos mindre företag : En kvalitativ studie om hur några mindre företag i servicebranschen väljer sin finansiering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sarah Sawasa; Maryam Sawasa; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: Minor companies are the most common companies in Sweden that drive Sweden's growth. These companies are facing difficulties in obtaining external finance. On the other hand, financiers consider these companies risky and unsafe to lend to. LÄS MER

 2. 2. Blockchain Adoption is an Evolution – not a Revolution: : Advantages and Challenges of Blockchain in Real Estate Transaction in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Ludwig Djursén; Theo Björk; [2022]
  Nyckelord :Blockchain; real estate; transaction; information asymmetry; blockchain implementation; residential real estate; smart contract; tokenization; Blockchain; fastigheter; transaktion; informationsasymmetri; blockchain-implementering; bostadsfastigheter; smart kontrakt; tokenisering;

  Sammanfattning : The real estate sector has a large impact on the economy and a significant impact on financialmarket stability. Several unique features characterize the real estate market assets; these arestable cash flow, a stable demand, and low volatility, contributing to the underlying value. LÄS MER

 3. 3. Insider trading by Swedish CEOs

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Jakobsson; Simon Ström; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate whether certain CEO- and firm characteristics have an impact on the extent of abnormal return on Swedish firms at the event of a CEO insider trade. Furthermore, the study aims to examine whether there is a difference depending on firm size and sector. LÄS MER

 4. 4. Marknadens reaktion på annonsering av förvärv hos tillväxtföretag

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caspher Maxnér; David Rimbe; [2022]
  Nyckelord :Event study; Acquisition; Growth companies; Efficient market hypothesis; Hubris hypothesis; Abnormal return.; Händelsestudie; Förvärv; Tillväxtföretag; Effektiva marknadshypotesen; Hybrishypotesen; Abnormal avkastning.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huruvida tillväxtföretag genererar en abnormal avkastning i samband med annonsering av ett förvärv. Studien genomför en händelsestudie där 30 noterade företag på Stockholmsbörsen har blivit utvalda genom olika urvalskriterier, till exempel köpeskilling och typ av företag. LÄS MER

 5. 5. Prevalensen av rörelseasymmetrier hos föl : en jämförelse mellan ridhästföl och travhästföl

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Olivia Nordberg; [2022]
  Nyckelord :rörelseasymmetri; föl; hälta; objektiv rörelseanalys;

  Sammanfattning : Ortopediska skador är ett vanligt problem hos sporthästar, ofta med hälta som följd. Tidigare studier har observerat att hästar som anses friska av ägaren ofta har ett asymmetriskt rörelsemönster som vid en objektiv bedömning bedöms som hälta. LÄS MER