Sökning: "Mergers and Acquisitions"

Visar resultat 1 - 5 av 333 uppsatser innehållade orden Mergers and Acquisitions.

 1. 1. Hur många kyssta grodor förvandlas till prinsar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isak Edvardsson; Henrik Hultquist; Adam Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; Shareholder-value; Value-destroying; Listed Companies; Multiple Regression; Företagsförvärv; Aktieägarvärde; Värdeförstörande; Börsnoterade bolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om företagsförvärv gjorda av svenska börsnoterade företag är värdeförstörande. Målet är att jämföra den allmänna uppfattning om att 60-80% av förvärven är värdeförstörande med hur det ser ut på den svenska marknaden. Studien har en deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Resultatmanipulering inför fusioner och förvärv på nordiska kapitalmarknader

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Lewenhaupt; Jesper Wolters; [2020]
  Nyckelord :Earnings Management; Mergers and Acquisitions M A ; Discretionary Accruals; Information Asymmetry; Stock mergers; Jones Modell; Resultatmanipulering; Fusioner och förvärv M A ; Diskretionära periodiseringar; Informationsassymetri; Aktiefinansierade förvärv; Jones-Modellen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera periodiseringsbaserad resultatmanipulering inför fusioner och förvärv på den nordiska kapitalmarknaden mellan åren 2010 och 2019. Tidigare studier har funnit resultatmanipulering vid aktiefinansierade förvärv, men inte vid kontant betalda förvärv. LÄS MER

 3. 3. Returns to Swedish Acquirers from Public an Private M&As

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Robin Abrahamsson; Oscar Hammar; [2019-07-09]
  Nyckelord :Mergers and Acquisition; Listing effect; Abnormal returns; Value creation;

  Sammanfattning : This paper examines Swedish listed acquirers’ cumulative abnormal returns surrounding the announcement of acquisitions between the period 1998–2018 of both public and private targets. We find that acquirers earn an average cumulative abnormal return of 0.68% when the target is public and an average cumulative abnormal return of 1. LÄS MER

 4. 4. Determinants of Bidders' Abnormal Returns in Technology Mergers and Acquisitions

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Filip Dahlfors; Stefan Padjen; [2019-07-08]
  Nyckelord :Event Study; Technology Industry; Mergers and Acquisitions; Shareholder Value;

  Sammanfattning : We study 314 mergers and acquisitions (M&As) of European and American technologyfirms between 2004 and 2018. Using the standard event study methodology,this paper analyzes the abnormal returns of bidders in the event window around theM&A announcement date to investigate whether or not technology M&As createvalue. LÄS MER

 5. 5. The art to transact an acquisition and merger - A qualitative study of a merger and acquisition transaction unfolding and aspects influencing the process

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Yosef Duman; [2019-07-03]
  Nyckelord :MERGER ACQUISITIONS; CULTURE; POST PRE-MERGER ANALYSIS; PROCESSES; COMMUNICATION;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER